NativeX - Nền tảng học tiếng anh online toàn diện. TOPICA NativeX - Nền tảng học tiếng anh online toàn diện.

Tiếng Anh online
dành cho người đi làm

Phương pháp học

Ưu đãi NativeX

Tại sao chọn NativeX

Tiếng Anh online
dành cho người đi làm

100%

100%

10 Học bổng

Khóa Học NativeX
Học viên HỌC CHĂM NHẤT

250

250

Bộ quà tặng

Tai nghe, Flashcard, Ebook, Bút hoặc Tai nghe

*Số lượng quà tặng có hạn

1000

1000

học bổng 30%

Tất cả học viên mới của tháng

*Số lượng quà tặng có hạn

Tai nghe, Flashcard, Ebook, Bút hoặc Tai nghe

Bộ quà tặng

250

250

học bổng 30%

Tất cả học viên mới của tháng

1000

1000

00
00
00
00

:

:

00
00
00
00

:

:

Đăng ký trải nghiệm
ngay hôm nay!

IN DẤU TIẾNG ANH
cho người đi làm,
với mô hình
LỚP HỌC NÉN
độc quyền

Giáo viên & giáo trình chuẩn quốc tế
từ Macmillan & National Geographic Learning

In kiến thức vào
trí nhớ dài hạn

Tăng đến 20 lần
chạm tương tác cho
mỗi kiến thức mới

Rút ngắn ½ thời gian học
Nâng trình tiếng Anh
chỉ sau 48 buổi

Tăng khả năng tiếp
thu và độ tập trung

Chuỗi bài học
cô đọng chỉ 3-5 phút

MÔ HÌNH HỌC TẬP 6E

Exploration

Giới thiệu kiến thức

Engagement

Luyện tập làm quen

Expansion

Tái củng cố/ Mở rộng kiến thức

Elaboration

Vận dụng kiến thức

Evaluation

Kiếm tra kiến thức

Enhancement

Củng cố kiến thức

Với 6 bước học tập theo các cấp độ tư duy tăng dần giúp tối đa hóa điểm chạm kiến thức ngôn ngữ lên đến 20 lần với độ khó tăng dần, đưa kiến thức tiếng Anh vào trí nhớ dài hạn.

CÂU CHUYỆN HỌC VIÊN