fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Câu cầu khiến (Imperative Sentence) trong tiếng Anh – Cấu trúc, cách dùng và ví dụ

Câu cầu khiến trong tiếng Anh (Imperative Sentence) được sử dụng rất phổ biến. Đặc biệt khi bạn muốn nhờ hay yêu cầu ai đó làm một việc gì đó. Tuy nhiên khi đó bạn cần sử dụng câu chính xác nhất. Bởi với các cấu trúc khác nhau, câu sẽ mang các ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây, NativeX sẽ bật mí cho bạn cách sử dụng câu cầu khiến chính xác và đúng ngữ cảnh nhất. Đừng quên đón đọc nhé!

Xem thêm:

1. Câu cầu khiến (Imperative Sentence) trong tiếng Anh là gì?

Câu cầu khiến còn được biết đến với cái tên là câu mệnh lệnh. Nó được sử dụng với mục đích đưa ra các mệnh lệnh, đề nghị, yêu cầu, cấm đoán hoặc cho phép ai đó hay thuyết phục ai đó làm việc gì đó. Loại câu này được sử dụng với hai dạng là câu ở thể chủ động và câu ở thể bị động.

Thông thường ở thể mệnh lệnh, câu cầu khiến thường bắt đầu với một động từ, chủ ngữ trong câu được ẩn đi tuy nhiên nó đề cập tới chủ ngữ ở dạng ngôi thứ 2 – You.

Ví dụ:

 • Get Out! – Ra ngoài
 • Watch Out! – Coi chừng

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Cách dùng câu cầu khiến trong tiếng Anh

Câu cầu khiến thường được sử dụng ở một số trường hợp nhất định:

A/ Đưa ra chỉ thị trực tiếp

 • Stand up straight – Đứng thẳng lên
 • Sitdown, please – Mời ngồi
 • Please give me more information – Xin hãy cho tôi biết thêm thông tin

B/ Đưa ra hướng dẫn

 • Please open page 45 lesson 5 – Các em hãy mở sách trang 45 bài 5
 • Take 3 pills after a meal – Uống 3 viên thuốc sau bữa ăn
 • Go straight and turn right on the yellow building – Đi thẳng và rẽ phải ở tòa nhà màu vàng

C/ Đưa ra lời mời

 • Please come in. Naturally! – Mời bạn vào nhà. Tự nhiên nhé!
 • Come join my birthday tonight at 9:00 – Hãy đến tham gia sinh nhật tôi vào 9h tối nay

D/ Sử dụng trong thông báo, bảng hiệu

 • No smoking – Xin đừng hút thuốc
 • Do not use this toilet – Không sử dụng nhà vệ sinh này
 • Push – Đẩy

E/ Đưa ra lời khuyên thân mật

 • Talk to her and tell her how you feel – Hãy nói chuyện với cô ấy và nói cho cô ấy cảm nhận của bạn
 • Keep dreaming. – Hãy cứ ước mơ.

F/ Sử dụng cùng Do

Bạn cũng có thể sử dụng câu cầu khiến ở trạng thái trang trọng hoặc nghiêm trọng bằng cách thêm trợ động từ “Do” vào.

 • Do sit down – Hãy ngồi xuống
 • Do come – Hãy đến đây
 • Do be quiet – Hãy yên lặng
Câu cầu khiến trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến
Câu cầu khiến trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến

3. Cấu trúc câu cầu khiến

Câu cầu khiến được chia làm hai loại là câu chủ động và câu bị động.

3.1 Cấu trúc câu cầu khiến chủ động

A/ Nhờ vả ai đó làm gì đó

Khi nhờ vả ai đó làm việc gì đó, người ta thường sử dụng cấu trúc câu get và have. Câu cầu khiến này thể hiện sự nhờ vả trên cơ sở mong muốn, tự nguyện.

Sử dụng have: have someone do something

Sử dụng get: get someone to do something

Ví dụ:

 • She has her husband clean the house – Cô ấy nhờ chồng dọn dẹp nhà cửa
 • I got those my friend to carry the boxes – Tôi nhờ bạn tôi bê mất cái thùng

B/ Mang tính ép buộc

Sẽ có các trường hợp câu cầu khiến được sử dụng mang tính ép buộc. Đó là các câu mà đối tượng, chủ thể không muốn làm nhưng bị một đối tượng chủ thể khác ép buộc

Sử dụng make: S + make + someone + V (bare)

Sử dụng force: S + force + someone + to V

Ví dụ:

 • My mother made me clean the room – Mẹ tôi bắt tôi phải dọn phòng
 • Anna made them go to bed on time – Anna bắt các con phải đi ngủ đúng giờ

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

C/ Mang ý cho phép

Câu cầu khiến cũng thể hiện sự cho phép ai đó làm một việc gì đó. Và từ permit hoặc allow với nghĩa cho phép thường được sử dụng trong câu dạng này.

Sử dụng let: S + let + someone + V (bare)

Sử dụng permit/ allow: S + permit/ allow + someone + to V

Ví dụ:

 • The school allowed us to enter the teacher library – Nhà trường cho phép chúng tôi vào thư viện giáo viên
 • The professor allows students to use the phone during test hours – Giáo sư cho phép sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra

D/ Mang ý giúp đỡ

Ngoài ra, câu cầu khiến còn có thể thể hiện ý muốn giúp đỡ. Khi đó từ help sẽ thường xuyên được sử dụng trong câu.

Sử dụng help: S + help somebody to V/ V (bare)

Với cấu trúc này, nếu tân ngữ đi kèm sau help là một đại từ chung chung thì bạn có thể sử dụng V nguyên mẫu (bỏ đi cả tân ngữ và to). Ví dụ: The new vaccine helps people to prevent influenza – Vắc cin mới giúp con người phòng bệnh cúm

Nếu tân ngữ của help và tân ngữ của động từ là một thì ta có thể bỏ tân ngữ của to và help. Ví dụ: The chameleon’s texture will make them invisible in the eyes of enemies. – Cấu tạo của tắc kè hoa sẽ giúp chúng tàng hình trong mắt kẻ thù.

Ví dụ:

 • Anna helps her mother grow the garden – Anna giúp mẹ cô ấy trồng vườn
 • I hope to get good grades in the last exam – Tôi hy vọng đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua

3.2 Cấu trúc câu cầu khiến bị động

A/ Sử dụng make

Dạng chủ động: make + somebody + V(bare) + something

Dạng bị động: S’(something) + be made + to V + by + O’(somebody)…

Ví dụ:

 • Ken maked the tailor to sew his clothes – Ken nhờ thợ may may quần áo cho mình

B/ Sử dụng have

Dạng chủ động: … have sb do sth

Dạng bị động: … have something done

Ví dụ:

 • Tony have his son to buy him a cup of tea – Tony nhờ con trai mua giúp anh ấy một tách trà

C/ Sử dụng get

Dạng chủ động: … get sb to V

Dạng bị động: … get sth done

Ví dụ:

 • Shally got her husband to clean the toilet for her – Shally nhờ chồng cô ấy dọn toilet giùm mình

D/ Cấu trúc khác

Câu cầu khiến trong tiếng Anh còn được thể hiện thông qua một số dạng cấu trúc như: want, would like, need, prefer. Nó được dụng ở dạng bị động với ý nghĩa cầu khiến. Tuy nhiên các cấu trúc này ít được sử dụng và thường được dùng trong những trường hợp trang trọng.

E/ Sử dụng want/need: để thể hiện ý muốn ai đó phải làm gì cho mình (với nghĩa ra lệnh): S + want/ need + something + (to be) + V3/-ed

Ví dụ:

 • Jen wants her house to be finished by this September. – Jen muốn nhà cô ấy phải được sơn xong trước tháng 9 này.
 • I need A4 paper to print documents – Tôi cần giấy A4 để in tài liệu

F/ Sử dụng would like/prefer với ý nghĩa muốn nhờ ai đó làm gì cho mình với nghĩa lịch sự: S + would like + something (to be) + V3/-ed

Ví dụ:

 • I want to check my account – Tôi muốn kiểm tra tài khoản của mình
 • I would like to have my hair done by Mr. Ken – Tôi muốn được làm tóc bởi anh Ken

G/ Sử dụng Cause something done với ý nghĩa làm cho cái gì đó, vật gì đó bị làm sao

Ví dụ:

 • The big thunder storm cause many trees damaged – Bão sấm sét lớn làm nhiều cây cối bị gãy

4. Bài tập sử dụng câu cầu khiến trong tiếng Anh

1. I’ll have the boys………….the pictures for our class
A. draw
B. to draw
C. drew
D. drawing

2. You should have your car……….before going.
A. to wash
B. washing
C. washed
D. wash

3. Goverment ’re going to have a new park….
A. build
B. built
C. to build
D. buiding

4. I’ll have a car……….for my nephew.
A. buying
B. bought
C. buying
D. to buy

5. The elderly should have health……….up regularly.
A. checked
B. to check
C. check
D. checking

6. Get these books………to my office, please
A. to take
B. taking
C. take
D. taken

Đáp án:
1A – 2C – 3B – 4B – 5A – 6D

Hy vọng thông qua bài viết trên đây của NativeX bạn sẽ nắm được cách sử dụng câu cầu khiến trong tiếng Anh chính xác nhất. Đây là một loại câu thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Như vậy với các kiến thức ở trên, bạn có thể dễ dàng thể hiện ý muốn của chính mình nhất là trong trường hợp yêu cầu hay đề nghị một điều gì đó. Đừng quên thực hành bằng các bài tập ở trên bạn nhé!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!