fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Cách sử dụng Whether. Phân biệt Whether và If đầy đủ nhất!

“Whether” và “If” là những liên từ hay trong Tiếng Anh, thường được dùng để đặt những câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh. Chúng có cách sử dụng khá giống nhau nên thường gây nhầm lẫn. Vậy, bạn đã thực sự biết khi nào dùng whether khi nào dùng if chưa? Nếu chưa, hãy cùng NativeX tìm hiểu về Cách sử dụng Whether. Phân biệt Whether và If đầy đủ nhất nhé!

Xem thêm những bài viết sau:

Danh mục nội dung

1. Whether là gì?

Whether là một liên từ trong tiếng Anh và mang nghĩa là “liệu”. Whether thường được sử dụng để kể lại sự việc hay tường thuật lại lời nói của một người nào đó.

Liên từ này thường được sử dụng khi muốn đưa ra hai khả năng hoặc hai sự lựa chọn.

2. Câu tường thuật với if và whether

Chúng ta sử dụng whether trong câu hỏi yes-no gián tiếp và câu hỏi với or . Chúng ta không thể bỏ qua whether (hoặc if):

Ví dụ: They asked me whether (if) I was tired. (original question: Are you tired?) – Họ hỏi tôi liệu ( nếu ) tôi có mệt không. (câu hỏi ban đầu: Bạn có mệt không? )

→ Not: They asked me I was tired. (Không được: Họ hỏi tôi rằng tôi có mệt không.)

Câu hỏi tường thuật với if và whether
Câu hỏi tường thuật với if và whether

Cách dùng whether trong câu gián tiếp

       aked (+ O) 

S + wanted to known        +   if/ whether + S + V   

       wondered

 • I want to find out whether (if) the rooms have a shower or not (Tôi muốn tìm hiểu xem ( nếu ) các phòng có vòi sen hay không.)
 • Not: I want to find out the rooms have a shower or not. (original question: Do the rooms have a shower or not?) (Không được: Tôi muốn biết các phòng có vòi sen hay không . (câu hỏi ban đầu: Các phòng có vòi sen hay không? )

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Câu hỏi gián tiếp với if và whether

Ví dụ: Direct speech: “Are you angry?’’ he asked.

–> Reported speech: He asked if/ whether I was angry.

Lưu ý: Chúng ta không sử dụng either trong câu hỏi gián tiếp

 • We can’t say whether tourism is harmful or beneficial. (Chúng ta không thể nói liệu du lịch có hại hay có lợi.)
 • Not: We can’t say either tourism is harmful or beneficial. (Không được: Chúng tôi không thể nói du lịch có hại hay có lợi).

3. Cấu trúc Whether … or

Chúng ta sử dụng Whether … or để giới thiệu một mệnh đề đưa ra hai lựa chọn hoặc lựa chọn thay thế

Ví dụ:

 • I can’t decide whether to paint the wall green or blue. (or to paint the wall blue) – Tôi không thể quyết định liệu nên sơn tường màu xanh lá cây hay màu xanh. (hoặc sơn tường màu xanh lam)
 • She didn’t know whether he was laughing or crying. – Cô ấy không biết liệu anh ta đang cười hay khóc.

3.1 Chủ ngữ của mệnh đề chính giống chủ ngữ của mệnh đề Whether

Công thức: whether + to + V + or + V hoặc whether S + V + or + V

Ví dụ:

 • I don’t know whether he will hang out or play basketball. (Tôi không biết liệu anh ấy sẽ đi chơi hay chơi bóng rổ.)
 • The teacher doesn’t know whether the kids are sleeping or awake (Cô giáo không biết bọn trẻ đang ngủ hay thức)

Chủ ngữ của mệnh đề chính khác chủ ngữ của mệnh đề Whether

Công thức: whether S + V + or + V.

ĐỒNG CHỦ NGỮ

KHÁC CHỦ NGỮ

We’re not sure whether to stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc nên ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether + to + V + or + V

We’re not sure whether he’ll stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc liệu anh ấy sẽ ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether S + V + or + V

We’re not sure whether we’ll stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc nên ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether S + V + or + V

       Xem thêm: Cấu trúc với Suggest và cách phân biệt Suggest, Advise, Recommend đầy đủ nhất!

3.2 Chú ý cấu trúc Whether or 

a) Khi đi sau giới từ

Ex: We talked about whether we should adopt a child or not.

(Chúng tôi đã nói về chuyện có nên nhận nuôi một đứa trẻ hay không)

b) Với động từ nguyên thể to Infinitive

Ex: He considers whether to buy a car or an apartment next year.

(Anh ấy cân nhắc xem liệu sẽ mua xe hay mua một căn hộ năm tới)

c) Sau động từ “discuss”

Trường hợp này không hẳn chỉ sử dụng mỗi cấu trúc Whether or, có thể sử dụng cả If nhưng phần nhiều là sẽ sử dụng Whether.

Ex: We discuss whether to accept the offer.

(Chúng tôi bàn bạc về việc có chấp nhận lời đề nghị)

d) Khi dẫn câu phụ chủ ngữ

Ex: Whether we choose this house is not decided.

(Việc chúng tôi chọn căn nhà này hay không chưa được quyết định)

e) Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ)

Ex: The question is whether we can get money for winning the first place.

(Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi có nhận được tiền nhờ thắng cuộc không)

f) Dẫn câu phụ đồng vị 

Ex: He asked me whether I loved my job.

(Anh ấy hỏi liệu tôi có yêu công việc của mình không)

g) Trực tiếp dùng với “or not”

Ex: She doesn’t know whether or not he will propose.

(Cô ấy không biết liệu anh ấy có cầu hôn không)

h) Trước động từ nguyên dạng dùng

Ex: I don’t know whether to cook or not.

(Tôi không biết có nên nấu ăn hay không)

i) Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định dùng If

Ex: She asked me if I didn’t do my homework.

(Cô ấy hỏi tôi có phải tôi chưa làm bài tập không)

j) Không dùng whether nếu câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định.

Ví dụ: He asked me if Linh didn’t come. ( Anh ta hỏi tôi có phải là Linh đã không đến không.)

Lưu ý: Chúng ta vẫn có thể dùng whether, sau một số động từ như “wonder, not sure ….”để dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.

Ví dụ: She wonder if [whether] Nam isn’t mistaken. ( cô ấy tự hỏi không biết Nam có mắc lỗi không nữa.)

k) Whether được dùng trong những tình huống xã giao, trang trọng hơn là các trường hợp sử dụng If.

Ex: I wonder if Cody recovers from sickness.

(Tôi tự hỏi liệu Cody đã khỏi bệnh chưa)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

4. Cấu trúc Whether … or not

Whether … or not có nghĩa là “liệu là thế này… hay không”

4.1 Cách dùng whether or not

Chúng ta sử dụng whether … or not để đưa ra một giải pháp thay thế ngược lại

Ví dụ:

 • We use the title Ms rather than Mrs (married woman) or Miss (unmarried woman) when we don’t know whether a woman is married or not. – Chúng tôi sử dụng danh hiệu Ms hơn là Mrs (phụ nữ đã kết hôn) hoặc Miss (phụ nữ chưa kết hôn) khi chúng tôi không biết liệu một phụ nữ đã kết hôn hay chưa.)
 •  I’m not sure whether or not to go camping this weekend. (Tôi không chắc cuối tuần này có nên đi cắm trại hay không .)
Cách sử dụng whether or not
Cách sử dụng whether or not

4.2 Cấu trúc whether or not

 • Whether or not + S + V
 • Whether + S + V + or not…

Ví dụ:

 • We have different ideas about whether or not our club should celebrate a picnic this month. (Chúng tôi có những ý kiến ​​khác nhau về việc liệu câu lạc bộ của chúng tôi có nên tổ chức một chuyến dã ngoại trong tháng này hay không.)
 • Whether she goes or doesn’t, she has to pay money. (Dù đi hay không đi cô ấy đều phải trả tiền)

4.3 Chú ý 

Không dùng Either thay cho whether … or not trong trường hợp nghĩa của câu là “không quan trọng nếu…” hoặc “không vấn đề nếu…”. 

 • He always said what he thought, whether it was polite or not. (Anh ấy luôn nói những gì anh ấy nghĩ, cho dù điều đó có lịch sự hay không .)
 • Not: … either it was polite or not. (Không phải:… hoặc là lịch sự hay không ).

Chúng ta có thể sử dụng whether … or not ở vị trí trước hoặc cuối câu

 • Whether you like it or not, you’re going to have to look after your sister. (Dù muốn hay không, bạn cũng sẽ phải chăm sóc em gái mình.)

→ or You’re going to have to look after your sister, whether you like it or not. (hoặc Bạn sẽ phải chăm sóc em gái của mình , cho dù bạn muốn hay không).

5. Lỗi điển hình

5.1 Sử dụng whether, không dùng if trước -infinitive:

 • I’m not sure whether to get a new laptop. (Tôi không chắc có nên mua một chiếc máy tính xách tay mới hay không.)
 • Not: I’m not sure if to get a new laptop.

Sử dụng whether … or not, không dùng either  vì either có nghĩa là ‘điều đó không quan trọng’:

 • We have to accept that they are part of our lives, whether we like it or not. (Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng là một phần của cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng ta muốn hay không .)
 • Not: … either we like it or not.

5.2 Sử dụng whether, chứ không dùng either trong các câu hỏi gián tiếp:

 • She has to decide whether she is going to accept the job or not. (Cô ấy phải quyết định xem mình có nhận công việc hay không.)
 • Not: She has to decide either …

5.3 Không thể bỏ qua whether (hoặc if) trong các câu hỏi gián tiếp

 • I want to find out whether/if the rooms have a shower or not. (Tôi muốn tìm hiểu liệu / nếu các phòng có vòi sen hay không.)
 • Not: I want to find out the rooms have a shower or not.

5.4 Sử dụng whether , không dùng if  trực tiếp trước or not:

 • Can you tell me whether or not you’re interested in the job? (Bạn có thể cho tôi biết bạn có hứng thú với công việc hay không.)
 • Not: Can you tell me if or not you’re interested … 

5.5 Sử dụng whether, không dùng if, sau các giới từ

 • We’re not interested in whether we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time. (Chúng tôi không quan tâm đến việc liệu chúng tôi có nhận được công việc tuyệt vời hay không, chúng tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ.)
 • Not: We’re not interested in if we get great jobs and that kind of thing …

5.6 Đánh vần whether

Hãy cẩn thận khi đánh vần whether một cách chính xác: không phải là ‘weather’, ‘wheter’, ‘wheather’ hoặc ‘wether’.

Xem thêm: Cách sử dụng Some chính xác nhất. Phân biệt Some, Any và No article

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

6. Phân biệt “If” và “whether”

If và Whether là 2 cấu trúc với cách sử dụng khác giống nhau. Vậy khi nào dùng if, khi nào dùng whether?

Thông cách dùng whether và if chúng ta có thể tìm được sự khác nhau giữa if và whether. Cùng nhau khám phá nhé!

6.1 If và whether trong câu tường thuật

 • Chúng ta có thể sử dụng if hay whether để trả lời câu hỏi gián tiếp yes-no và câu hỏi với or . If phổ biến hơn whether 
  • Ví dụ: Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies. (Gọi cho các tiệm bánh quanh thị trấn và tìm xem có tiệm nào bán bánh mâm xôi không.)
 • Dùng whether trong các ngữ cảnh trang trọng hơn
  • Ví dụ: The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes. (Các giáo viên được hỏi liệu họ sẽ giới thiệu cuốn sách cho các lớp của họ hay không.)
 • Dùng whether…or khi có nhiều hơn một thay thế trong câu hỏi gián tiếp
  • Ví dụ: After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both. (Sau cuộc bầu cử, chúng tôi đã hỏi liệu các đảng có nên thay đổi lãnh đạo, chính sách của họ hay cả hai.)
 • Sử dụng whether và không dùng if trước to-infinitive, thường khi chúng ta đang đề cập đến kế hoạch hoặc quyết định tương lai
  • Ví dụ: I was wondering whether to go for a swim. (Tôi đang phân vân có nên đi bơi không.)

Ngoài ra, để thể hiện một sự thay thế, chúng ta có thể sử dụng or not với if whether

 • Với whether chúng ta có thể sử dụng or not ngay sau whether hoặc cuối câu. 
 • Với if chúng ta chỉ sử dụng or not ở vị trí cuối cùng

Ví dụ

 • I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan.
 • I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not.
 • I called Bill to find out if he really did go to Afghanistan or not.

→ Tôi đã gọi cho Bill để tìm hiểu xem liệu anh ấy có thực sự đến Afghanistan hay không.

Ngoài ra, bạn có thể cấu trúc Provide that tương đương với “if, whether, only if”. Xem cách dùng tại đây: Cách sử dụng cấu trúc Provide đầy đủ, chi tiết nhất!

Cách dùng if và whether trong câu tường thuật
Cách dùng if và whether trong câu tường thuật

6.2 Sử dụng Whether, không dùng if

Chúng ta sử dụng whether và không dùng if sau giới từ

The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows. (Cảnh sát dường như chủ yếu quan tâm đến việc có ổ khóa nào trên cửa sổ hay không.)

→ Not: The police seemed mainly interested in if there were any locks …

6.3 If và whether sử dụng với ý nghĩa nghi ngờ

Chúng ta sử dụng if hay whether để giới thiệu mệnh đề sau động từ mang ý nghĩa nghi ngờ

 • I don’t know if I can drive. My foot really hurts. (Tôi không biết nếu tôi có thể lái xe. Chân tôi rất đau.)
 • I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers. (‘prune’ means cut back) (Năm nay tôi không cắt tỉa bụi hoa hồng nên tôi nghi ngờ liệu chúng tôi có ra nhiều hoa không.)

6.4 Trường hợp If và Whether có thể hoán đổi vị trí cho nhau

Ex: Katie didn’t know whether Joy would celebrate her party on Sunday.

= Katie didn’t know if Joy would celebrate her party on Sunday.

(Cả hai câu đều có nghĩa Joy có thể có hoặc không tổ chức tiệc vào Chủ nhật)

6.5 Trường hợp Whether không thể hoán đổi vị trí cho nhau

 • Ex: Katie didn’t know whether Joy would celebrate her party on Saturday or Sunday. –> Vì đã sử dụng Whether nên câu trên có thể được hiểu là Joy sẽ tổ chức tiệc vào thứ bảy hoặc chủ nhật. 
 • Ex: Katie didn’t know if Joy would celebrate her party on Saturday or Sunday. –> Joy sẽ không tổ chức tiệc vào cả hai hôm thứ bảy và chủ nhật.

Như vậy, sẽ tốt hơn nếu sử dụng Whether khi bạn đề cập đến hai khả năng dù thậm chí ý nghĩa của câu không đổi vì nó an toàn và tiện lợi hơn.

Thêm ví dụ khác về sự khác biệt giữa If và Whether or not:

 • Ex: Tell Katie if you are going to celebrate your party on Sunday. –> Câu đầu tiên là câu điều kiện, chỉ cần nói với Katie nếu bạn tổ chức tiệc vào chủ nhật.
 • Ex: Tell Katie whether or not you are going to celebrate your party on Sunday. –> Câu thứ hai này không phải câu điều kiện, có nghĩa là bạn phải nói với Katie dù bạn có tổ chức tiệc vào chủ nhật hay không.

7. Bài tập: Điền If/Whether vào chỗ trống:

 1. The only issue arising would be____ the publication was defamatory.
 2. The company has not decided____ it should remain their targeted customer group or extend to a larger range.
 3. The teacher required her students to give a discussion on___ the new policy  should be allowed.
 4. (Thân mật) Tell me___ you can come to the meeting or not.
 5. Eddie considered___ to continue studying his major or take up a Market Analyzing course.
 6. They are discussing___ they should invest in Dolby – a start– up business.
 7. __ the CEO is able to increase the overall profit and will affect the share price of the company.
 8. (Trang trọng) Let me know____ Mr.Walters will be able to attend the conference tomorrow.
 9. The board of Directors looked into___ the price should be decreased.
 10.  ___ it is worth taking risks by investing in the new project is still a question to the company.

Đáp án bài tập

 1. Whether 
 2. Whether 
 3. Whether 
 4. If
 5. Whether 
 6. Whether 
 7. Whether 
 8. Whether 
 9. Whether
 10. Whether 

Như vậy, thông qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn về cách sử dụng whether và làm sao để phân biệt if cũng như khi nào dùng whether và if. Hy vọng những bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học tốt tiếng Anh hơn. Hãy lưu lại để học và ôn luyện thường xuyên nhé!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!