fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Cách sử dụng Some chính xác nhất. Phân biệt Some, Any và No article

Trong quá trình sử dụng Tiếng Anh, để chỉ số lượng chúng ta rất hay dùng đến “some” và “any”. Những từ tưởng như cơ bản như thế nhưng chưa chắc ai cũng biết cách sử dụng thế nào cho đúng hoàn cảnh và phân biệt được chúng. Vậy hãy cùng tìm hiểu ngay cùng NativeX nhé!

Xem thêm:

1. Some là gì? Cách dùng Some

Some là một từ hạn định. Nó thường chỉ số lượng/con số không xác định và được dùng khi chúng ta không quan tâm đến số lượng chính xác chúng ta đang nghĩ đến.
Ví dụ:
I need some new clothes.(Tôi cần một vài bộ quần áo mới.)
Would you like some tea? (Anh có muốn uống trà không?)

Cách phát âm

Khi some có nghĩa không xác định, nó thường được phát âm nhẹ /səm/ trước (tính từ +)  danh từ.
Ví dụ:
some /səm/ new clothes.
some /səm/ tea

Xem thêm: Những điều cần biết về danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

2. Phân biệt Some, Any và No article

Chúng ta có thể sử dụng someany hoặc ‘no article’ trước danh từ số nhiều hoặc không đếm được. Chúng đều có nghĩa tương tự như a / an trước danh từ số ít. Ví dụ:

 • Can I have a banana? [One banana, but any one is okay.]

Tôi có thể có một quả chuối không? [Một quả chuối, nhưng quả nào cũng được.]

 • Can I have some bananas? [More than one banana, but any small group is okay.]

Cho tôi xin ít chuối được không? [Nhiều hơn một quả chuối, nhưng bất kỳ nhóm nhỏ nào cũng được.]

Xem thêm: Trong ngữ pháp tiếng Anh A lot of, Lots of, Allot được sử dụng thế nào?

2.1. Sự khác biệt giữa ‘some’ và ‘no article’:

Thông thường, không có sự khác biệt lớn về ý nghĩa giữa ‘no article’ some . Tuy nhiên, chúng ta sử dụng some khi đang nói về một số lượng hoặc số lượng có hạn (nhưng không biết hoặc không muốn nói số lượng chính xác).

Some có nghĩa là ‘một số nhất định’ hoặc ‘một số lượng nhất định’. Chúng ta không sử dụng some nếu đang nói về một cái gì đó nói chung hoặc nghĩ về nó như một phạm trù. Khi sử dụng some , chúng ta không nói số lượng chính xác, nhưng có thể tìm ra nếu cần. Ví dụ:

 • Can you buy some milk? [We don’t know exactly how much, but I’m talking about a certain amount of milk – I don’t want all the milk in the world.]

Bạn có thể mua một ít sữa được không? [Chúng ta không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng ta đang nói về một lượng sữa nhất định – Tôi không muốn có tất cả sữa trên thế giới.]

Mặt khác, chúng ta sử dụng “no article” khi chúng ta không nghĩ về số lượng. Nó được sử dụng để nói về danh từ như một danh mục, thay vì một số lượng nhất định của nó:

 • We need Ø milk to make pancakes. [I’m thinking about milk as a category. I’m not thinking about a certain amount of milk.]

Chúng ta cần Ø sữa để làm bánh kếp. [Tôi đang nghĩ về sữa như một danh mục. Tôi không nghĩ về một lượng sữa nhất định.]

Các ví dụ khác:

 • We need to buy Ø coffee [I’m talking about coffee as a category, not thinking about the amount].

Chúng tôi cần mua cà phê Ø [Tôi đang nói về cà phê như một danh mục, không nghĩ về số lượng].

 • Would you like some coffee? [I mean a certain amount of coffee, probably a cup.]

Bạn có muốn một ít cà phê? [Ý tôi là một lượng cà phê nhất định, có thể là một tách.]

Hãy nhớ rằng nó thường không tạo ra sự khác biệt lớn:

 • Do you want Ø tea? [I’m not thinking about the amount.]

Bạn có muốn Ø trà? [Tôi không nghĩ về số tiền.]

 • Do you want some tea? [I’m thinking about the amount, but the meaning is really the same as the first sentence.]

Bạn có muốn một ít trà? [Tôi đang nghĩ về số lượng, nhưng ý nghĩa thực sự giống như câu đầu tiên.]

2.2. Sự khác biệt giữa “some” và “any”

Nói chung, chúng ta sử dụng any theo cách tương tự như some : khi chúng ta đang nghĩ về một số lượng hoặc số lượng nhất định của điều gì đó. Hãy nhớ rằng, thông thường cả some và any chỉ có thể được sử dụng với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, nhưng thường không được sử dụng với danh từ đếm được số ít.

Chúng ta thường sử dụng some với câu khẳng định (khẳng định) và any với câu phủ định và câu hỏi:

 • She bought some tomatoes [positive sentence].

Cô ấy đã mua một ít cà chua [câu khẳng định].

 • She didn’t buy any tomatoes [negative sentence].

Cô ấy đã không mua bất kỳ quả cà chua nào [câu phủ định].

 • Did she buy any tomatoes [question]?

Cô ấy có mua bất kỳ cà chua nào không [câu hỏi]?

Hãy chú ý phân biệt Some, Any để sử dụng đúng hoàn cảnh nhé
Hãy chú ý phân biệt Some, Any để sử dụng đúng hoàn cảnh nhé

Tuy nhiên, có một số ngoại lệ cho điều này.

1: Any có thể được sử dụng trong câu khẳng định có nghĩa là ‘không quan trọng cái nào’. Khi chúng ta sử dụng any theo cách này, nó thường được sử dụng với các danh từ đếm được số ít:

 • You can take any bus.

Bạn có thể đi bất kỳ xe buýt nào .

 • Pass me any glass.

Đưa tôi bất kỳ ly nào .

2: Any cũng có thể được sử dụng trong các câu khẳng định có cảm giác tiêu cực, ví dụ nếu chúng bao gồm không bao giờ , hầu như không , không có :

 • She never eats any fruit.

Cô ấy không bao giờ ăn bất kỳ trái cây nào .

 • We hardly watch any television.

Chúng tôi hầu như không xem bất kỳ truyền hình nào .

 • Julia left the house without any money.

Julia rời khỏi nhà mà không có tiền.

3: Some có thể được sử dụng trong các câu hỏi khi chúng ta mong đợi rằng câu trả lời sẽ là ‘có’. Điều này rất phổ biến trong các đề nghị và yêu cầu:

 • Would you like some coffee?

Bạn có muốn một ít cà phê?

 • Could you give me some help?

Bạn có thể giúp đỡ tôi một ít được không ?

So sánh hai câu sau:

 • Do you have any letters for me? [This is a real question. I don’t know if you have any letters or not.]

Bạn có lá thư nào cho tôi không? [Đây là một câu hỏi thực sự. Tôi không biết bạn có thư hay không.]

 • Do you have some letters for me? [I think you do, so I’m expecting that you will say ‘yes’.]

Bạn có một ít thư cho tôi không? [Tôi nghĩ là bạn làm, vì vậy tôi mong rằng bạn sẽ nói ‘có’.]

Chắc chắn thông qua bài viết này bạn đã nắm được cách sử dụng Some, Any và No article rồi đúng không nào? Trong khi sử dụng, nhiều bạn thường nhầm lẫn các lượng từ với nhau. Vì vậy bạn đừng quên lưu lại các cách sử dụng các lượng từ này và làm nhiều bài tập để nắm vững kiến thức nhé!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!