fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập

Trong những thời điểm bạn gặp khó khăn trong quá trình học tập, tinh thần của bạn sẽ giảm sút. Một trong những phương pháp hiệu quả để vượt qua giai đoạn này là đọc những câu nói tiếng Anh hay về học tập. Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và tăng động lực. Vậy nên, hãy cùng NativeX khám phá ngay trong bài viết này!

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập

# Châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

Châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

The beauty of learning is that it’s an everlasting possession.
(Điều đẹp đẽ của việc học hành là nó là một tài sản vĩnh cửu.)

Focus on what you can contribute to the world, not just what it is doing.
(Tập trung vào những gì bạn có thể đóng góp cho thế giới, chứ không chỉ là những gì thế giới đang diễn ra.)

Embrace adventure as the ultimate path to knowledge.
(Hãy đón nhận cuộc phiêu lưu như con đường cuối cùng dẫn đến kiến ​​thức.)

Learning should never stop, because stagnation leads to deterioration.
(Việc học không bao giờ nên dừng lại, vì trì trệ sẽ dẫn đến suy thoái.)

To shape the future, study the lessons of the past.
(Để định hình tương lai, hãy học từ những bài học trong quá khứ.)

Education is the window to the mind’s vision.
(Giáo dục là cửa sổ mở ra tầm nhìn của tâm hồn.)

Your willingness to learn determines your progress; your determination to learn ensures your success.
(Sự sẵn lòng học hỏi của bạn xác định sự tiến bộ của bạn; sự quyết tâm học đảm bảo sự thành công của bạn.)

Paying attention leads to learning something new each day.
(Lắng nghe dẫn đến việc học được điều mới mẻ mỗi ngày.)

câu nói hay về sự nỗ lực trong học tập

Life is a constant teacher; keep learning to keep living.
(Cuộc sống là luôn liên tục mang đến những bài học; hãy tiếp tục học tập để tiếp tục tồn tại.)

Pleasurable learning is unforgettable learning.
(Việc học trong sự thoải mái là việc học những bài học không bao giờ quên.)

Education wields the greatest power to transform our world.
(Giáo dục mang trong mình sức mạnh tối đa để biến đổi thế giới của chúng ta.)

Live each day as if it were your last, and pursue learning as if you’ll live forever.
(Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn và học tập như thể bạn sẽ sống mãi mãi.)

Wisdom can be gained from even the simplest questions, and the fool can learn from wise responses.
(Sự khôn ngoan có thể được học từ cả những câu hỏi đơn giản nhất, và kẻ ngốc cũng có thể học hỏi từ những câu trả lời thông thái.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

# Danh ngôn tiếng Anh hay về học tập

Danh ngôn tiếng Anh hay về học tập

The beauty of learning lies in the fact that it can never be taken away from you. – B.B. King
(Vẻ đẹp của việc học nằm ở việc nó không bao giờ bị tước đoạt khỏi bạn.)

I am always open to learning, even when I may not always enjoy being instructed. – Winston Churchill
(Tôi luôn sẵn sàng để học hỏi, dù có thể không phải lúc nào cũng thích được dạy bảo.)

Learning is a constant source of mental energy. – Leonardo da Vinci
(Học hỏi là nguồn không ngừng cung cấp năng lượng tinh thần.)

The pursuit of knowledge endures until one’s last day. – Kirk Douglas
(Việc theo đuổi kiến thức tồn tại cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời.)

When you stop studying, you should also consider yourself as having stopped in the same place. – Jack Nicholson
(Khi bạn ngừng học, bạn cũng nên xem mình như đã đứng lại tại một chỗ.)

The smarter you are, the more there is to discover and understand.
(Bạn càng thông thái, càng có nhiều điều để khám phá và hiểu.)

Those who question extensively shall gain extensive knowledge and retain it.
(Những người hay thắc mắc sẽ thu thập nhiều kiến thức và giữ nó lâu dài.)

Danh ngôn về học tập

Age is not a factor; it’s the desire to keep learning that keeps you youthful.
(Tuổi tác không quyết định, điều quan trọng là mong muốn tiếp tục học tập để duy trì tuổi trẻ.)

You can’t learn what you think you already know; openness to new ideas is key to growth.
(Bạn không thể học điều gì mà bạn nghĩ rằng mình đã biết; sự sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới là chìa khóa cho sự phát triển.)

Teaching is a means of reinforcing your own learning.
(Dạy học là một cách để củng cố kiến thức của chính bạn.)

Investing in knowledge provides the most valuable returns.
(Đầu tư vào kiến thức mang lại lợi nhuận cao nhất.)

The more you read and learn, the farther you can go in life.
(Bạn đọc và học nhiều, bạn có thể đi xa hơn trong cuộc sống.)

Cultivate a love for learning. With it, personal growth knows no bounds.
(Nuôi dưỡng tình yêu với học hỏi. Với nó, sự phát triển cá nhân không bao giờ bị giới hạn.)

Learning without reflection is wasted effort; reflection without learning is risky.
(Học mà không suy ngẫm là phí công sức; suy ngẫm mà không học hỏi là nguy hiểm.)

# Câu nói tiếng Anh hay về học tập vui nhộn

Câu nói tiếng anh về học tập

Let’s study, don’t allow the journey to the University to be distant, but the route to the rice field is ‘Ah! Here it is!’
(Hãy học, đừng để con đường tới Đại học quá xa, nhưng con đường tới cánh đồng lúa lại là ‘A! Đây rồi!)

Learning is like braised fish with pepper. If you have a lot of supply, the fish will be salty; if you study extensively, you’ll gain wisdom.
(Học hành giống như cá kho với tiêu. Nếu bạn có nhiều nguyên liệu, cá sẽ mặn; nếu bạn học nhiều, bạn sẽ thông minh.)

Studying means spending 1 part of your time doing homework and the next 9 parts complaining to your best friend about how difficult it is.
(Học tập đồng nghĩa với việc dành 1 phần thời gian để làm bài tập và 9 phần tiếp theo để than phiền với người bạn thân về khó khăn của nó.)

It’s better to be a drop of sweat on a page than a drop of tears on the exam paper.
(Thà là một giọt mồ hôi trên trang giấy còn hơn là một giọt nước mắt rơi lên tờ đề thi.)

Just try taking the university entrance exam; if you don’t succeed, you will still become successful. And if you fail, you will still find a way to succeed.
(Chỉ cần thử dự thi Đại học, nếu bạn không thành công, bạn vẫn sẽ trở thành một người. Và nếu bạn thất bại, bạn vẫn sẽ thành công.)

This evening, I intended to engage in study, but upon opening the material, it appeared lengthy, so I decided to halt.
(Tối nay, dự định học, nhưng khi mở sách ra, cảm giác bài dài quá, vậy nên thôi.)

It’s evident that oral assessments are performed by dentists, yet educators still administer them.
(Rõ ràng việc kiểm tra miệng thường của nha sĩ, nhưng giáo viên vẫn tiến hành chúng.)

No matter how unintelligent you may be, if you engage in long-term learning, the ability to comprehend will definitely be there.
(Bất kể bạn có thể kém thông minh đến đâu, nếu bạn tham gia học tập lâu dài, khả năng lĩnh hội chắc chắn sẽ có.)

Những slogan tiếng Anh hay về học tập

slogan tiếng anh về học tập

If I fail, I will persevere in trying again and again.
(Nếu thất bại, tôi sẽ kiên trì thử đi thử lại.)

You will never cultivate courage without experiencing wounds. You will never gain knowledge without making mistakes. You will never achieve success without facing failure.
(Bạn sẽ không bao giờ trau dồi được lòng can đảm nếu không trải qua những vết thương. Bạn sẽ không bao giờ có được kiến ​​thức mà không phạm sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công mà không phải đối mặt với thất bại.)

I always choose the job of the laziest person because they will find the easiest way to complete it.
(Tôi luôn chọn công việc của người lười nhất vì họ sẽ tìm ra cách dễ dàng nhất để hoàn thành nó.)

Continuous learning is essential because life continuously provides lessons.
(Học tập liên tục là điều cần thiết vì cuộc sống liên tục cung cấp những bài học.)

On the path to success, there are no traces of indolent individuals.
(Trên con đường đi đến thành công không hề có dấu vết của những người lười biếng.)

Learning is a treasure that accompanies its possessor wherever they go.
(Học tập là kho báu luôn đồng hành cùng người sở hữu nó mọi lúc mọi nơi)

Learning serves as the mind’s eye.
(Học tập đóng vai trò như con mắt của tâm trí.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về những câu nói tiếng Anh hay về học tập. Hy vọng rằng những lời động viên này sẽ mang lại tinh thần tích cực cho bạn. Hãy ghé thăm NativeX thường xuyên để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!