fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm – Bài 3: Thảo luận công việc

Kỹ năng tiếng Anh hạn chế khiến bạn đánh mất nhiều cơ hội trong công việc, làm bạn gặp khó khăn khi trao đổi với đồng nghiệp? Đừng lo, bạn hoàn toàn có thể chủ động và tự tin hơn khi nắm rõ những mẫu hội thoại tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm chủ đề thảo luận công việc chốn công sở từ NativeX dưới đây.

Xem thêm:

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

1. Một số mẫu câu trong giao tiếp tiếng Anh trong thảo luận công việc

Mẫu câu thể hiện quan điểm cá nhân

 • In my opinion (Theo quan điểm của tôi)

Ví dụ: In my opinion, we should extend the contract more 3 years. (Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên kéo dài hợp đồng thêm 3 năm nữa)

 • Personally, I think (Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng)

Ví dụ: Personally, I think this method will not effective than the old ones. (Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng phương pháp này sẽ không hiệu quả bằng phương pháp cũ)

 • My take on it is (Điều tôi tìm ra là)

Ví dụ: Điều tôi tìm ra là this provision is not in our favor. (Điều tôi tìm ra là điều khoản này không có lợi cho chúng ta)

Hãy nắm chắc mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm để tự tin hơn trong công việc
Hãy nắm chắc mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm để tự tin hơn trong công việc
 • If you don’t mind me saying (Nếu không phiền, tôi xin nói rằng)

Ví dụ: If you don’t mind me saying your idea is not suitable for this situation. (Nếu không phiền, tôi xin nói rằng ý tưởng của bạn không phù hợp trong tình huống này.)

 • I’d like to point out that (Tôi muốn chỉ ra rằng)

Ví dụ: I’d like to point out that the data in this table are skewed. (Tôi muốn chỉ ra rằng dữ liệu trong bảng này có sai lệch.)

Mẫu câu thể hiện sự đồng ý

 • I can’t help thinking the same (Tôi cũng nghĩ vậy)
 • True enough (Đúng đó)
 • That’s right (Đúng vậy)
 • I’m absolutely agree (Tôi hoàn toàn đồng ý)
 • That’s just what I was thinking (Đó cũng là điều tôi đang nghĩ)
 • That’s my view exactly (Đó chính xác là quan điểm của tôi)

Mẫu câu thể hiện sự phản đối

 • I’m not so sure about that (Tôi không chắc chắn về việc …)
 • I see things rather differently myself (Tôi không thấy như vậy)
 • I respectfully disagree with you there. (Tôi không đồng ý với bạn ở đây)
 • I don’t entirely agree with you (Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn)
 • I must take issue with you on that (Tôi phải nêu vấn đề với bạn về việc …)

Ngắt lời ai đó

 • Sorry to interrupt, but….. (Xin lỗi vì phải ngắt lời nhưng …)

Ví dụ: Sorry to interrupt, but I think your idea is unrealistic. (Xin lỗi vì phải ngắt lời nhưng tôi nghĩ ý tưởng của bạn không thực tế).

 • Could I just say that … (Tôi có thể nói thêm rằng …)

Ví dụ: Could I just say that you should consider the issue carefully because it is quite risky. (Tôi có thể nói thêm rằng bạn nên cân nhắc vấn đề này kỹ càng vì nó khá rủi ro)

Yêu cầu người khác nhắc lại lời họ vừa nói

 • Would you mind repeating that? (Bạn có thể nhắc lại điều đó không?)
 • Pardon? (Cái gì cơ?)
 • Could you repeat what you said? (Bạn có thể nhắc lại điều vừa nói không?)
 • What was that? (Đó là gì vậy?)
 • I’m afraid I didn’t catch that. (Tôi e rằng tôi không rõ về việc đó)

Hỏi quan điểm của ai về vấn đề gì

 • What are your views on…? (Ý kiến của bạn về…?)

Ví dụ: What are your views on the contract? (Ý kiến của bạn về hợp đồng này?)

 • What are your feelings about….? (Bạn nghĩ gì về …?)

Ví dụ: What are your feelings about the newest campaign? (Bạn nghĩ gì về chiến dịch mới nhất?)

Giải thích thêm

 • What I’m trying to say is…. (Tôi đang muốn nói rằng…)

Ví dụ: What I’m trying to say is we have to ysolve the probem as quicky as possible. (Tôi đang muốn nói rằng chúng ta cần giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt)

 • In other words…. (Theo cách khác thì …)

Ví dụ: In other words, you have to do the proposal again. (Theo cách khác thì, bạn cần phải làm lại bản đề xuất)

 • Perhaps I should make that clearer by saying… (Có lẽ tôi nên làm rõ nghĩa bằng cách nói rằng…)

Ví dụ: Perhaps I should make that clearer by saying that we should focus on marketing perfomance to push sales. (Có lẽ tôi nên làm rõ nghĩa bằng cách nói rằng chúng ta nên tập trung vào truyền thông thực chiến để tăng doanh thu)

Tổng kết ý kiến

 • In short,…. (Tóm lại …)
 • To sum up,…. (Tóm lại …)
 • So in conclusion,…. (Vậy thì kết luận lại …)
 • To summarize,…. (Để tổng kết lại …)

Ví dụ: In short/To sum up/So in conclusion/To summarize, we should accept the price of $20.000 for this contract. (Tóm lại, chúng ta nên chấp nhận mức giá $20.000 cho hợp đồng này)

Thảo luận công việc đòi hỏi khả năng tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Thảo luận công việc đòi hỏi khả năng tiếng Anh giao tiếp thành thạo

2. Mẫu hội thoại tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thảo luận công việc

A: The newest marketing campaign wasn’t very successful. What can we do now to promote the product? (Chiến dịch marketing mới nhất của chúng tôi không được thành công cho lắm. Chúng ta nên làm gì để quảng bá sản phẩm này nhỉ?)

B: We can promote online marketing, through social media, increase Facebook ads or we can give away gifts related to product. (Chúng ta nên thúc đẩy truyền thông online, thông qua mạng xã hội, tăng cường chạy quảng cáo Facebook hoặc tổ chức chương trình phần thưởng liên quan đến sản phẩm nữa)

A: Those are both good ideas. I couldn’t agree more. However, the cost of Facebook ads now is relatively high. We should control it not to exceed our budget. Moreover, make sure that the gift of give away event are our brand. We don’t want to promote another company’s product. (Cả hai đều là ý tưởng hay. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, giá quảng cáo Facebook hiện tại khá cao. Chúng ta cần kiểm soát để không vượt quá ngân sách. Hơn nữa, hãy đảm bảo những món quà tặng trong chương trình thuộc thương hiệu của chúng ta. Chúng ta không muốn quảng bá cho sản phẩm của công ty khác)

A: Of course. Marketing team will make sure that our trademark is on everything related to the promotion. (Tất nhiên. Phòng truyền thông sẽ đảm bảo nhãn hiệu của chúng ta sẽ xuất hiện trên tất cả liên quan đến chương trình)

B: Good. Our goal is both increase sales and enhance brand awareness. (Tốt. Mục tiêu của chúng ta là vừa tăng doanh thu, vừa tăng nhận diện thương hiệu)

A: Okay, I’ll discuss this further with the advertising team and tomorrow we will present an entire promotional campaign to you. (Okay, tôi sẽ thảo luận thêm với nhóm quảng cáo và sẽ trình bày toàn bộ chiến dịch quảng bá vào ngày mai tới anh) 

B: The new campaign need to be run before December 15th. (Chiến dịch mới này cần được chạy trước ngày 15 tháng 12)

A:  Oh. I would suggest you push your deadline back because we have many things to do. (Ồ. Tôi khuyên là anh nên dời hạn chót xuống vì chúng ta có rất nhiều việc phải làm)

B: I respectfully disagree with you there. The priority is to run before the Christmas holiday, so we do not want to move this deadline. I would suggest you discuss this further with the advertising team. (Tôi không đồng ý với anh. Quan trọng là phải chạy trước ngày lễ Giáng sinh, nên chúng ta không nên dời hạn chót này. Tôi nghĩ anh nên thảo luận thêm với cả nhóm quảng cáo)

A: Okay, we will try our best to run a successful campaign. (Được thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy chiến dịch này thành công)

Trên đây là những gợi ý giúp bạn có thêm kiến thức và kỹ năng để tự tin giao tiếp tiếng Anh khi trao đổi công việc chốn công sở. Tiếng Anh giao tiếp thành thạo không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà đòi hỏi bạn phải kiên trì rèn luyện đi cùng với một lộ trình bài bản. Nhận ngay tư vấn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp miễn phí từ NativeX dưới đây.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!