fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Đời sống công sở

Có thể nói rằng chúng ta dành một phần ba thời gian trong ngày tại môi trường công sở. Do vậy, nắm vững từ vựng tiếng Anh và mẫu câu thông dụng về chủ đề đời sống nơi công sở là một yếu tố rất quan trọng giúp cho bạn có thể tự tin hơn khi giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè trong công ty. Bài viết sau của NativeX sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng thông dụng nhất về chủ đề cuộc sống công sở.

Xem thêm:

NativeX - Công nghệ giáo dục tiếng Anh online cho người đi làm

1. Từ vựng tiếng Anh trong văn phòng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn phòng bao hàm rất nhiều nội dung, bạn có thể tham khảo một số từ vựng được sắp xếp theo chủ đề thường gặp nhất về văn phòng tiếng Anh. Khi nắm vững được những từ vựng tiếng Anh thông dụng này, các bạn sẽ tự tin sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong văn phòng để tạo ấn tượng cho đồng nghiệp và cấp trên. 

1.1 Từ vựng các đồ dùng trong văn phòng

Thẻ nhân viên tiếng Anh là gì? Đôi khi với những từ vựng chủ đề văn phòng đơn giản nhất thường gặp hằng ngày các bạn cũng có thể lúng túng khi sử dụng bằng tiếng Anh. Cùng NativeX khám phá tổng hợp những từ vựng về đồ dùng văn phòng đầy đủ và chi tiết dưới đây

 1. Paper [ ˈpeɪ.pɚ ]: giấy
 2. Sticky notes [ ˈstɪki noʊts ]: giấy ghi chú, thường có keo dán sẵn đằng sau để dán lên những nơi dễ thấy
 3. Post-it pad [ Post-it pæd ]: mẩu giấy ghi chú nhỏ được đóng thành xấp (tương tự như sticky notes) 
 4. Notepad [ ˈnoʊt.pæd ]: giấy được đóng thành xấp, tập giấy
 5. Memo pad [ ˈmɛˌmoʊ pad: ]: giấy ghi chú.
 6. Notebook [ ˈnoʊt.bʊk ]: sổ tay
 7. Envelope [ ˈɑːn.və.loʊp ]: bao thư (nói chung)
 8. File [ faɪl ]: hồ sơ, tài liệu
 9. Reporter [ rɪˈpɔːr.t̬ɚ ]: báo cáo
 10. File folder [ faɪl ˈfoʊldər ]: bìa hồ sơ cứng
 11. Binder [ ˈbaɪn.dɚ ]: bìa rời, để giữ giấy tờ
 12. Pin [ pɪn ]: cái ghim giấy
 13. Drawing pin [ ˈdrɑː.ɪŋ ˌpɪn ]: cái ghim giấy nhỏ (dùng để ghim lên bảng gỗ…)
 14. Push pin [ pʊʃ pɪn ]: cái ghim giấy lớn.
 15. Blinder clip [ ˈblaɪndər klɪp ]: đồ kẹp giấy có hai càng, dùng để kẹp lượng giấy lớn
 16. Paper clip [ ˈpeɪ.pɚ ˌklɪp ]: đồ kẹp giấy nhỏ
 17. Plastic paper clip [ ˈplæstɪk ˈpeɪpər clip: ]: kẹp giấy bằng nhựa
 18. Staple [ ˈsteɪ.pəl ]: cái dập ghim
 19. Staples [ ˈsteɪ.pəlz ]: miếng ghim giấy bỏ trong cái dập ghim
 20. Pen [ pen ]: bút bi
 21. Pencil [ ˈpen.səl ]: bút chì
 22. Calculator [ ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ ]: máy tính bỏ túi
 23. Rolodex [ ˈroʊləˌdɛks ]: hộp đựng danh thiếp
 24. Card visit [ kɑrd ˈvɪzət ]: danh thiếp
 25. Index card [ ˈɪndɛks kɑrd ]: card có in thông tin
 26. Tape [ teɪp ]: băng dính
 27. Scotch tape [ ˌskɑːtʃ ˈteɪp ]: băng keo trong
 28. Massive tape[ ˈmæsɪv teɪp ]: băng keo bản lớn
 29. Ink [ ɪŋk ]: Mực, mực in
 30. ID holder [ ɪd ˈhoʊldər ]: miếng nhựa đựng thẻ nhân viên

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

1.2 Từ vựng tiếng Anh về cơ sở vật chất trong văn phòng

 1. File cabinet [ ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət ]: tủ đựng hồ sơ, tài liệu
 2. Printer [ ˈprɪn.t̬ɚ ]: máy in
 3. Computer [ kəmˈpjuː.t̬ɚ ]: máy tính
 4. Laptop [ ˈlæp.tɑːp ]: máy tính cá nhân
 5. Photocopier [ ˈfoʊ.t̬oʊˌkɑː.pi.ɚ ]: máy phô-tô
 6. Fax [ fæks ]: máy fax
 7. Projector [ prəˈdʒek.tɚ ]: máy chiếu
 8. Screen [ prəˈdʒek.tɚ ]: màn hình
 9. Whiteboard [ ˈwaɪt.bɔːrd ]: bảng trắng
 10. Bookcase/ Bookshelf [ ˈbʊkˌkeɪs / ˈbʊkˌʃɛlf ]: kệ sách
 11. Desk [ desk ]: bàn làm việc
 12. Chair [ tʃer ]: ghế
 13. Fan [ fæn ]: quạt
 14. Air – conditioner [ ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɚ ]: máy lạnh
 15. Cubicle [ ˈkjuː.bɪ.kəl ]: văn phòng chia ngăn, ô làm việc
Trau dồi từ vựng tiếng Anh về chủ đề đời sống công sở
Trau dồi từ vựng tiếng Anh về chủ đề đời sống công sở

1.3 Từ vựng về chức vụ

 1. Board of director: Hội đồng quản trị
 2. Chairman: Chủ tịch
 3. CEO = Chief of Executive Operator/ Officer: Tổng giám đốc điều hành
 4. Director: Giám đốc
 5. Deputy/Vice Director: Phó giám đốc
 6. Owner: Chủ doanh nghiệp
 7. Boss: Sếp, ông chủ
 8. Manager: Người quản lý
 9. Head of Department/ Division: Trưởng phòng, trưởng bộ phận
 10. Human resources manager (n): trưởng phòng nhân sự
 11. Team Leader: Trưởng nhóm
 12. Officer/ Staff: Cán bộ, nhân viên
 13. Receptionist: Nhân viên lễ tân
 14. Colleague: Đồng nghiệp
 15. Trainee: Nhân viên tập sự
 16. Accountant: Kế toán
 17. Shareholder: Cổ đông
 18. Head of department: Trưởng phòng
 19. Deputy of department: Phó phòng
 20. Employee: Nhân viên
 21. Trainee: Nhân viên tập sự
 22. Worker: Công nhân
 23. Colleague: đồng nghiệp
 24. Employer: người sử dụng lao động

1.4 Từ vựng về các phòng ban trong tiếng Anh

 1. Department (Dep’t): Phòng/ ban
 2. Administration Dep’t: Phòng hành chính
 3. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
 4. Training Dep’t: Phòng đào tạo
 5. Marketing Dep’t: Phòng marketing, phòng tiếp thị
 6. Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
 7. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
 8. Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
 9. Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 10. Accounting Dep’t: Phòng kế toán
 11. Audit Dep’t: Phòng kiểm toán
 12. Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
 13. International Relations Dep’t: Phòng quan hệ quốc tế
 14. Local Payment Dep’t: Phòng thanh toán trong nước
 15. International Payment Dep’t: Phòng thanh toán quốc tế
 16. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng công nghệ thông tin

1.5 Từ vựng tiếng Anh về phúc lợi, đãi ngộ của người lao động  

 1. Holiday entitlement [ ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt ]: Chế độ ngày nghỉ được hưởng
 2. Maternity leave [ məˈtɝː.nə.t̬i ˌliːv ]: Nghỉ thai sản
 3. Travel expenses [ ˈtræv.əl ɪkˌspen.sɪz ]: Chi phí đi lại
 4. Promotion [ prəˈmoʊ.ʃən ]: Thăng chức
 5. Salary[ ˈsæl.ɚ.i ]: Lương
 6. Salary increase [ ˈsæləri ˈɪnˌkris ]: Tăng lương
 7. Pension scheme[ ˈpen.ʃən ˌskiːm ]: Chế độ lương hưu
 8. Health insurance [ ˈhelθ ɪnˌʃɔːr.əns ]: Bảo hiểm y tế
 9. Sick leave [ ˈsɪk ˌliːv ]: Nghỉ ốm
 10. Working hours [ ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz ]: Giờ làm việc
 11. Agreement [ əˈɡriː.mənt ]: Hợp đồng
 12. Resign [ rɪˈzaɪn ]: Từ chức
 13. Sick pay: Tiền lương ngày ốm
 14. Holiday pay: Tiền lương ngày nghỉ
 15. Commission: Tiền hoa hồng (tiền thưởng thêm)
 16. Retire: Nghỉ hưu

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

1.6 Từ vựng tiếng Anh về cách thức đi làm 

 1. Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/: Làm toàn thời gian
 2. Part – time / ́pa:t ̧taim/: Làm bán thời gian
 3. Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/: Dài hạn
 4. Temporary /ˈtem.pər.ər.i/: Tạm thời
 5. Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/: Ngày bắt đầu

1.7 Từ vựng tiếng Anh công sở khác

Có những từ ngữ chủ đề văn phòng rất quen thuộc trong công việc song khi tư duy bằng tiếng Anh sẽ khiến chúng ta bị “bí”. Nằm lòng những từ vựng sau và sử dụng chúng thành thạo sẽ giúp bạn có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh văn phòng.

 1. Notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
 2. Redundancy: sự dư thừa nhân viên
 3. To fire someone: sa thải ai đó
 4. To get the sack (colloquial): bị sa thải
 5. Company car: ô tô cơ quan
 6. Working conditions: điều kiện làm việc
 7. Qualifications: bằng cấp
 8. Offer of employment: lời mời làm việc
 9. To accept an offer: nhận lời mời làm việc
 10. Starting date: ngày bắt đầu/ Leaving date: ngày nghỉ việc
 11. Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc
 12. Job description: mô tả công việc
 13. Internship: thực tập
 14. Interview: phỏng vấn
 15. Interviewer: người phỏng vấn
 16. Interviewee: người được phỏng vấn
 17. Superintendent/supervisor: người giám sát
 18. Recruiter: nhà tuyển dụng
 19. Recruitment: sự tuyển dụng
 20. Résumé/CV/curriculum vitae: sơ yếu lý lịch
 21. Sick leave: sự nghỉ bệnh, kì nghỉ bệnh
 22. Promotion: sự thăng tiến, sự thăng chức
 23. Trainee: người học việc, thực tập sinh
 24. Time keeping: sự đúng giờ
 25. Job description: bản mô tả công việc
 26. Present: trình bày
 27. Meet a deadline: hoàn thành đúng hạn
 28. Meeting: cuộc họp
 29. Document: tài liệu (trên máy tính)
 30. Material : tài liệu
 31. Spam: thư rác
 32. Mailbox: hộp thư, thùng thư
 33. Agreement: sự thoả thuận, hợp đồng
 34. Administration: ban quản trị, ban quản lý
 35. Bonus: tiền thưởng
 36. Salary: tiền lương (tính theo tháng, năm)
 37. Brief: bản chỉ dẫn tóm tắt
 38. Budget: ngân sách
 39. Career: sự nghiệp, nghề nghiệp
 40. Competition: cuộc thi đấu, sự cạnh tranh
 41. Copyright: bản quyền, quyền tác giả (sáng tạo ý tưởng; nghệ thuật)
 42. Deadline: hạn chót
 43. Distribution: Sự phân phối
 44. Duty: nhiệm vụ, công việc
 45. Facility: tiện nghi, trang thiết bị
 46. Guidebook: sách hướng dẫn
 47. Hire: thuê (lao động)
 48. Headquarters: trụ sở chính
 49. Database: cơ sở dữ liệu

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở

Từ vựng tiếng Anh về đời sống đời sống công sở là một trong những kiến thức quan trọng trong quá trình học từ vựng tiếng Anh. Ngoài những chủ đề từ vựng chủ đề văn phòng thông dụng trên các bạn có thể tham khảo những cụm từ vựng tiếng Anh về công sở thường gặp để áp dụng trong học tập và tự tin giao tiếp tiếng Anh văn phòng.

Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở
Cụm từ vựng tiếng Anh về công sở
 1. (to) live from hand to mouth: Sống tằn tiện, sống chắt góp, sống thắt lưng buộc bụng
 2. jack of all trades: người mà nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
 3. (be) full of beans: hăng hái, sôi nổi
 4. (be) full of oneself: tự đắc, tự hào về mình
 5. eager beaver: người tham việc, người làm việc chăm chỉ
 6. cough potato: người suốt ngày chỉ ngồi xem ti vi
 7. big cheese: nhân vật tai to mặt lớn, nhân vật quan trọng
 8. behind the times: người cổ lỗ, cũ rích, lạc hậu
 9. bad egg: kẻ không ra gì, người không đáng tin
 10. goody-goody: người tỏ ra tử tế
 11. above-board: thẳng thắn, không che đậy, không giấu giếm
 12. (to) set a good example: nêu gương tốt, tấm gương tốt
 13. positive outlook on life: quan điểm tích cực về cuộc sống
 14. (to) take someone’s advice: nghe theo lời khuyên của ai đó
 15. (to) get on with somebody: ăn ý với ai, sống hòa thuận với ai
 16. hard-working: làm việc tích cực chu đáo, chăm chỉ, siêng năng
 17. major influence: gây ra ảnh hưởng lớn, tác động lớn đến ai đó
 18. (to) put others first: nghĩ cho những người khác trước khi nghĩ cho mình
 19. sense of humour: sự hài hước, sự biết đùa, sự hóm hỉnh
 20. (to) stand out: nổi bật, gây sự chú ý
 21. well-built: mạnh khỏe, lực lưỡng, cường tráng
 22. open-minded: phóng khoáng, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới
 23. middle-aged: ở tuổi trung niên
 24. Hot-temper: nóng tính, nóng nảy, nóng vội, bộp chộp
 25. bad tempered: nóng nảy, cáu kỉnh, quạu quọ, khó chịu
 26. civil servant: công chức nhà nước
 27. laid-back: dễ chịu, thoải mái, không trịnh trọng
 28. self-confident: tự tin
 29. (to) take after somebody: giống ai đó
 30. (to) hide one’s light under a bushel: giấu đi tài năng, sở trường của ai đó
 31. fun-loving: yêu thích những trò vui, vui vẻ
 32. broad-minded: chấp nhận những quan điểm từ những người khác, có tư tưởng rộng rãi
 33. (be) the life and soul of the party: một người thú vị, thường là tâm điểm của mọi hoạt động
 34. (to) bend over backwards: cố gắng rất nhiều để giúp đỡ ai đó
 35. (to) make an impression: tạo ấn tượng, gây ấn tượng
 36. (be) popular with somebody: được ai ưa chuộng, ngưỡng mộ
 37. well-educated: được giáo dục đàng hoàng, có học thức cao
 38. two-faced: hai mặt, không đáng tin cậy
 39. thick-skinned: không bị ảnh hưởng bởi những lời khiển trách, mặt dày
 40. self-effacing: tự khiêm tốn
 41. self-centred: ích kỷ
 42. self-assured: tự tin
 43. quick-tempered: nóng tính
 44. painfully shy: vô cùng nhút nhát, khép mình
 45. narrow minded: hẹp hòi, thiên vị, không công bằng
 46. good company: một người bạn dễ gần, hòa đồng
 47. fair-minded: đối xử công bằng với mọi người, không thiên vị
 48. easy-going: hòa đồng, dễ chịu, thoải mái
 49. well-known: hầu như ai cũng biết, nổi tiếng
 50. (to) make time for: dành thời gian cho (ai đó)
 51. (to) get along: sống, xoay xở, làm ăn
 52. (to) bring up: nuôi dưỡng, nuôi nấng, dạy dỗ

3. Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở

Sau khi đã tích trữ được từ vựng tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở, bạn có thể luyện tập sử dựng các từ vựng này qua một số mẫu câu cơ bản sau bằng cách thay các từ vựng thích hợp vào câu. NativeX đã tổng hợp cho các bạn những mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng để các bạn tham khảo. 

Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở
Mẫu câu trong tiếng Anh về cuộc sống hằng ngày tại nơi công sở
 1. The photocopy machine is on the second floor: Máy phô tô nằm ở tầng 2.
 2. This is the file cabinet, you can use this one: Đây là tủ đựng hồ sơ, bạn có thể sử dụng chiếc tủ này.
 3. Mr. Jones is using the fax machine in the first floor: Ông Jones đang sử dụng máy fax ở tầng 1.
 4. The bookcase is on the table over there: Kệ sách ở trên cái bàn đằng kia.
 5. You can put your card visit in this ID holder: Bạn có thể để danh thiếp của mình vào miếng đựng thẻ này.
 6. I’m in … : Tôi làm ở (bộ phần làm việc của bạn)
 7. How long have you worked here? Bạn đã làm việc ở đây bao lâu rồi?
 8. How do you get to work? Bạn đến cơ quan bằng phương tiện gì?
 9. What time does the meeting start/ finish? Mấy giờ cuộc họp bắt đầu/ kết thúc?
 10. Let’s grab lunch: Cùng ra ngoài ăn trưa nhé!
 11. I know a good place nearby: Tôi biết một chỗ ăn khá ngon gần đây
 12. Want to order out: Bạn có muốn đặt đồ ăn ở ngoài không?
 13. I’m going out for lunch: Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
 14. Where can I find the …: Tôi có thể tìm thấy … ở đâu?
 15. What can I help you: Tôi có thể giúp gì bạn?
 16. I need the contract in 3 days: Tôi cần hợp đồng này trong ba ngày tới
 17. I’ll be with you in a moment: Một lát nữa tôi sẽ trao đổi với bạn
 18. Can I see the report: Tôi có thể xem báo cáo được không?
 19. I have just left the file on the desk: Tôi vừa mới để tập tài liệu trên bàn
 20. There is a problem with my computer: Máy tính của tôi đang có vấn đề
 21. Have a nice day! chúc một ngày tốt lành.
 22. What time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi?
 23. We are going to go out for lunch: Chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa chứ?
 24. What time does the meeting start? Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?
 25. He is in a meeting: Anh ấy đang họp.
 26. I need to do some photocopying: Tôi cần phải đi photocopy
 27. Here is my business card! Đây là danh thiếp của tôi.
 28. Where is the photocopier/calculator? Máy photocopy/máy tính cầm tay ở đâu?
 29. Can I borrow your pen? Tôi có thể mượn bút của bạn được không?

Hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn một số từ vựng thông dụng nhất về chủ đề cuộc sống công sở và mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất. Các bạn có thể khám phá hàng trăm chủ đề tiếng anh giao tiếp văn phòng bằng phương pháp học nhanh – nhớ lâu cùng NativeX ngay tại đây nhé!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!