fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Tính cách

Khi giới thiệu về một người nào đó, bên cạnh ngoại hình, công việc, sở thích thì bạn sẽ phải vận dụng các từ vựng tiếng Anh về tính cách để hoàn thiện mô tả về người đó. Vốn từ càng đa dạng sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng từ vựng, giúp đem đến cho người nghe những ấn tượng thú vị hơn về nhân vật mà bạn muốn nói tới. Liệu từ vựng tiếng Anh về tính cách của bạn đã đủ giúp bạn tự tin hay chưa? Cùng NativeX ôn lại chủ điểm từ vựng rất hay gặp này nhé.

Xem thêm:

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

1. Từ vựng tiếng Anh về tính cách

Từ vựng Tiếng Anh về tính cách tích cực

Amiable /ˈeɪmiəb(ə)l/ hòa nhã, nhã nhặn

Amicable /ˈæmɪkəbl/, thân ái, thân tình

Amusing/, əˈmjuːzɪŋ/, vui vẻ

Broad-minded; open-minded; /brɔːd-ˈmaɪndɪd; ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/ cởi mở, thoáng

Carefree /keəfriː/ vô tư

Careful /keəfʊl/ cẩn thận

Cheerful /ʧɪəfʊl/ vui tươi

Clever, keen, /ˈklɛvə, kiːn/ khéo léo

Compassionate / kəmˈpæʃənɪt/ có lòng trắc ẩn

Considerate /kənˈsɪdərɪt/; ân cần chu đáo, quan tâm

Creative /kri(ː)ˈeɪtɪv/ sáng tạo

Devoted /dɪˈvəʊtɪd/ hết mình

Faithful /ˈfeɪθfʊl/ chung thủy, loyal /ˈlɔɪəl/ trung thành

Friendly /ˈfrɛndli/ thân thiện

Funny /ˈfʌni/: vui vẻ

Happy /hæpi/ hạnh phúc, vui vẻ

Từ vựng về tính cách con người
Từ vựng về tính cách con người

Hardworking /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/ chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/ trung thực

Humorous /ˈhjuːmərəs/ hài hước

Intelligent, wise, smart; /ɪnˈtɛlɪʤənt, waɪz, smɑːt;/ thông minh

Optimisticˌɒptɪˈmɪstɪk

Organized /ɔːgənaɪzd/ có tổ chức, accurate /ækjʊrɪt/ chính xác

Passionate /’pæʃənit/ sôi nổi, nồng nhiệt

Polite /pə’lait/ lịch sự

Reliable /rɪˈlaɪəbl/ trustworthy /ˈtrʌstˌwɜːði/ đáng tin cậy

Sincere /sɪnˈsɪə/ chân thành

Sociable /ˈsəʊʃəbl/ chan hòa, thích kết bạn, giao lưu

Sympathetic /sɪmpəˈθɛtɪk/; thân ái, biết cảm thông

Thorough /θʌrə/ căn kẽ, tỉ mỉ

Thoughtful /θɔːtfʊl/, thận trọng, chín chắn

Tolerant /tɒlərənt/ vị tha

Truthful /ˈtruːθfʊl/ thật thà

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về cảm xúc

Từ vựng Tiếng Anh tính cách tiêu cực

Foolish, /ˈfuːlɪʃ/ stupid, /stjuːpɪd/

Dumb; /dʌm/; ngốc nghếch

Lazy /ˈleɪzi/ lười

Slow; /sləʊ/ chậm chạm

Crazy, /ˈkreɪzi/ điên khùng

Insane, /ɪnˈseɪn/ mất trí

Cruel /krʊəl/ độc ác, tàn nhẫn

Mean /miːn/ keo kiệt

Aggressive /əˈgrɛsɪv/ hung hăng, hiếu chiến

Haughty /ˈhɔːti/ kiêu căng, ngạo mạn

Insolent /ɪnsələnt/

Bad-tempered /ˈbædˈtɛmpəd/ nóng tính

Unreliable ʌnrɪˈlaɪəbl, không đáng tin

Inaccurate /ɪnˈækjʊrɪt/ không chính xác

Careless /ˈkeəlɪs/ bất cẩn

Shallow /ʃæləʊ/ nông cạn

Các tính cách nói chung

Firm, /fɜːm/, cứng rắn

Normal, /ˈnɔːməl/, bình thường

Ordinary, /ˈɔːdnri/, bình thường

Simple /ˈsɪmpl/ đơn giản

Regular. /ˈrɛgjʊlə/ bình thường

Confident /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin

Serious /ˈsɪərɪəs/ nghiêm túc, nghiêm trọng

Quiet /ˈkwaɪət/ ít nói, trầm tính

Rationalˈræʃənl chừng mực

Strange, /streɪnʤ/, lạ lùng, lạ

Different /ˈdɪfrənt/ khác, khác biệt

Extroverted /ˈɛkstrəʊˌvɜːtɪd/ hướng ngoại

Introvertedˌ/ɪntrəʊˈvɜːtɪd/ hướng nội

2. Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về tính cách

She has a friendly personality – Cô ấy có tính cách rất thân thiện.

She is soft-hearted by nature – Cô ấy là một người dễ mềm lòng.

It is not in his nature to be rude – Bản chất anh ấy không phải là người thô lỗ

Anna is friendly and dependable. She is interesting and amusing – Anna rất thân thiện và đáng tin cậy. Cô ấy rất thú vị và vui vẻ.

Daniel is intelligent and broad-minded – Daniel thông minh và cởi mở.

Mai is smart and honest. She also has a good sense of humor. I like her – Mai rất thông minh và trung thực. Cô ấy còn có khiếu hài hước nữa.

Sofia is careless and lazy. You can’t depend on her. – Sofia là người bất cẩn và lười biếng. Bạn không thể trông đợi gì vào cô ấy đâu.

She is serious, organized, hardworking, and tough. – Cô ấy nghiêm khắc, có tổ chức, chăm chỉ và cứng rắn.

Emma is old, sick, and lonely now. She was a nice clever girl. – Emma giờ già, ốm yếu và cô độc. Cô ấy đã từng là một cô gái khéo léo và dễ thương.

His character is terrible. He doesn’t have many friends. – Tính cách anh ta rất tệ. Anh ta không có nhiều bạn

She is knowledgeable and broad-minded, and she likes to help young people. – Cô ấy là người có kiến thức, cởi mở và cô ấy thích giúp đỡ các bạn trẻ.

Ngay từ khi mới bắt đầu học tiế, các bạn học sinh nhỏ tuổi đã được làm quen với những từ vựng tiếng Anh về tính cách khi học về mô tả người. Càng học lên những trình độ cao hơn, học viên sẽ càng được mở rộng vốn từ vựng về chủ điểm này.

Chính vì vậy, khi đã trang bị cho mình một “vốn liếng kha khá” từ vựng tiếng Anh về tính cách, các bạn hoàn toàn tự tin với bài thực hành về chủ đề này. Khi đó, tự tin sáng tác, thuyết trình khi miêu tả tính cách của bạn bè, đồng nghiệp và người thân không còn là ước mơ quá xa vời nữa.

Đồng hành với quá trình học tập này, NativeX cho ra đời rất nhiều các khóa học tiếng Anh giao tiếp bổ trợ. Từ đó, giúp các bạn học viên chúng ta vượt qua nỗi sợ “mù từ vựng Tiếng Anh”.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!