fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Cách Viết Email Mời Tham Gia Sự Kiện Bằng Tiếng Anh

Bạn đang có kế hoạch tổ chức một sự kiện quan trọng và đang tìm cách mời bạn bè, khách hàng (người nước ngoài) tham gia? Hãy để NativeX giúp bạn viết email mời tham gia sự kiện chuyên nghiệp và cuốn hút, giúp tạo ấn tượng mạnh và thu hút sự quan tâm của khách mời. Cùng xem ngay biết viết dưới đây nhé:

Cách viết email mời tham gia sự kiện bằng tiếng Anh

Việc viết email mời tham gia sự kiện là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc tổ chức một sự kiện. Nó giúp tạo ra ấn tượng đầu tiên về sự kiện của bạn đối với khách mời. Thư mời chính là cầu nối giữa người tổ chức và người được mời, giúp thiết lập mối quan hệ và tạo sự kết nối.

Để viết một bức thư email mời tham gia sự kiện bằng tiếng Anh, bạn nên viết những phần cần thiết như: tiêu đề, giới thiệu, nội dung thư mời và cuôi cùng là lời cám ơn. Để biết chi tiết hơn, thì xem phần dưới đây ngay nhé:

tieu de email moi tham gia su kien bang tieng anh

→ Phần tiêu đề (Title)

Các tiêu đề email nên giới hạn trong 50 ký tự để hiển thị đầy đủ, hướng dẫn này giúp người nhận hiểu nhanh nội dung bạn gửi. Lược bỏ những mạo từ như “a, an, the”, giới từ “in, on, at” cũng là một cách tốt.

Ví dụ: Thay vì viết “Announcement of the Annual Company Meeting on December 15, 2023” cho câu thông báo về cuộc họp hàng năm của công ty vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, bạn có thể rút gọn thành “Annual Company Meeting: December 15, 2023.

gioi thieu email moi tham gia su kien bang tieng anh

→ Giới thiệu (Introduction)

Phần này thường bắt đầu bằng cách trực tiếp gọi tên người được mời, tạo ra một liên kết cá nhân giữa người gửi và người nhận.  Giới thiệu cũng có thể chứa một lời chào mừng hoặc lời mở đầu thân thiện để tạo cảm giác thoải mái và gần gũi.

Ví dụ: 

Dear [Tên người được mời],

I trust this message finds you in good health. We are delighted to invite you to our forthcoming event.

noi dung email moi tham gia su kien bang tieng anh

→ Nội dung thư mời (Main Point) 

Phần này là nội dung chính của thư mời, bao gồm tất cả các thông tin quan trọng về sự kiện: ngày, giờ, địa điểm, chủ đề và lợi ích của việc tham dự. Nếu cần thiết, phần này cũng có thể chứa thông tin về việc đăng ký hoặc các yêu cầu đặc biệt khác đối với người nhận.

Ví dụ: We are organizing a Sustainable Business Practices Workshop on [ngày] at [địa điểm]. The workshop is scheduled to commence at [giờ] and conclude at [giờ]. This event aims to delve into the most recent developments and approaches in sustainable business practices. Distinguished keynote speakers from prominent organizations in the industry will share their insights, and engaging panel discussions will be an integral part of the program.

cam on email moi tham gia su kien bang tieng anh

→ Lời cảm ơn (Concluding Sentence)

Phần này của thư mời thường chứa một lời cảm ơn hoặc lời kêu gọi hành động nhằm khuyến khích người nhận đăng ký hoặc xác nhận sự tham dự.

Ví dụ: We are confident that your knowledge and perspectives would make a significant contribution to the success of this occasion. Your participation would be a privilege for us.

chu ky email moi tham gia su kien bang tieng anh

→ Chữ ký (Signing off)

Sau đó, thư kết thúc bằng chữ ký của người gửi, thường là người tổ chức sự kiện hoặc người đại diện cho tổ chức đang mời. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về chữ ký khi bạn viết email thư mời nhé:

Ví dụ: 

Best regards,

Minh Tran
Digital Marketing
NativeX Company
Phone: (077) 422-7…
Email: minh.tran@nativex.edu.vn

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Mẫu email mời tham gia sự kiện bằng tiếng anh

# Email mời hội nghị kinh doanh bằng tiếng anh

Subject: Invitation to Business Conference – Unlocking Growth Opportunities

Dear [Recipient’s Name],

I hope this message finds you well. We are delighted to extend a special invitation to you for our upcoming Business Conference, titled “Unlocking Growth Opportunities.”

Event Details:

Date: [Date]

Time: [Start Time][End Time]

Venue: [Location]

Dress Code: Business Casual

The Business Conference is set to be an engaging and informative event, bringing together industry experts, thought leaders, and professionals to explore the latest trends, strategies, and opportunities in the business world. We have carefully curated a series of insightful sessions, keynote presentations, and panel discussions that will provide valuable insights into various aspects of business growth.

Key Highlights of the Conference:

– Keynote addresses by renowned industry experts

– Interactive panel discussions on current business challenges and solutions

– Networking opportunities with like-minded professionals

– Access to exhibitor booths showcasing innovative products and services

– Coffee breaks and a networking luncheon

We are confident that your presence at this conference would not only benefit you professionally but also contribute to the overall success of the event. Your unique perspective and experiences would be a valuable addition to our discussions.

To confirm your attendance or to request additional information about the conference, please reply to this email or contact us at [Contact Information].

We look forward to welcoming you to the Business Conference and fostering meaningful connections within the business community. Your participation is highly appreciated.

Warm regards,

[Your Name]

[Your Title]

[Your Company]

[Contact Information]

Bản dịch

Chủ đề: Mời tham gia Hội nghị Kinh doanh – Khám phá Cơ hội Phát triển

Kính gửi [Tên người nhận],

Tôi hy vọng thư này tìm bạn trong tình trạng tốt lành. Chúng tôi rất vui mừng mời bạn đặc biệt tham gia Hội nghị Kinh doanh sắp tới của chúng tôi, có tựa đề “Khám phá Cơ hội Phát triển.

Chi tiết sự kiện:

Ngày: [Ngày]

Thời gian: [Giờ Bắt đầu][Giờ Kết thúc]

Địa điểm: [Địa điểm]

Trang phục: Thường kinh doanh

Hội nghị Kinh doanh này dự kiến sẽ là một sự kiện thú vị và thông tin, tập hợp các chuyên gia trong ngành, những người dẫn đầu trong lĩnh vực và các chuyên gia để khám phá những xu hướng, chiến lược và cơ hội mới nhất trong thế giới kinh doanh. Chúng tôi đã tinh chỉnh một loạt các phiên thông tin, bài diễn thuyết chính và thảo luận trên bàn, những điều này sẽ mang lại thông tin quý báu về nhiều khía cạnh của sự phát triển kinh doanh.

Những điểm nổi bật của Hội nghị:

– Bài diễn thuyết chính do các chuyên gia ngành nổi tiếng trình bày

– Thảo luận tương tác về các thách thức và giải pháp kinh doanh hiện tại

– Cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia trong ngành

– Truy cập các gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ sáng tạo

– Giờ nghỉ cà phê và bữa trưa mạng

Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của bạn tại hội nghị này sẽ không chỉ có lợi cho bạn về mặt chuyên môn mà còn góp phần vào sự thành công tổng thể của sự kiện. Góc nhìn và kinh nghiệm độc đáo của bạn sẽ là một sự bổ sung quý báu cho cuộc thảo luận của chúng tôi.

Để xác nhận sự tham gia hoặc yêu cầu thông tin bổ sung về hội nghị, vui lòng trả lời email này hoặc liên hệ với chúng tôi qua [Thông tin Liên hệ].

Chúng tôi mong chờ được chào đón bạn tại Hội nghị Kinh doanh và xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa trong cộng đồng kinh doanh. Sự tham gia của bạn được đánh giá cao.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Chức vụ của bạn]

[Công ty của bạn]

[Thông tin Liên hệ]

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho dân văn phòng.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

# Email mời tham gia hội từ thiện bằng tiếng anh

Subject: Join Us for a Charity Event – Extend Your Helping Hand

Dear [Recipient’s Name],

I hope this email finds you well. We are reaching out to you with a special invitation to join our charity event, “Extend Your Helping Hand.”

Event Details:

Date: [Date]

Time: [Start Time][End Time]

Venue: [Venue]

The “Extend Your Helping Hand” event is aimed at fundraising and sharing love with those in need. We have planned an array of exciting activities throughout the event, including performances, tea gatherings, and games for children.

All proceeds and profits from this event will be directed toward supporting charitable projects and needy communities. We sincerely hope that you can participate to make this event both enjoyable and meaningful.

Activities at the event will include:

– Cultural performances

– Tea gatherings with delicious refreshments

– Games and gifts for children

– Exciting raffle draws with attractive prizes

We believe that your presence will be an essential part in making this charity event special. It is also a great opportunity for you to connect and share your love with the community.

To confirm your participation or if you have any questions about the event, please reply to this email or contact us at [Contact Information].

We look forward to seeing you at the “Extend Your Helping Hand” event and contributing to our charitable endeavors. Your presence is highly appreciated.

Best regards,

[Your Name]

[Your Title]

[Your Organization]

[Contact Information]

Bản dịch

Chủ đề: Tham gia Cùng Chúng Tôi trong Sự Kiện Từ Thiện – Tiếp Thêm Từ Ái

Kính gửi Quý vị,

Tôi hy vọng rằng email này đến được với quý vị một tâm trạng tốt lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời mời đặc biệt tham gia sự kiện từ thiện của chúng tôi, “Tiếp Thêm Từ Ái.”

Thông tin về Sự Kiện:

Ngày: [Ngày]

Thời gian: [Thời gian bắt đầu][Thời gian kết thúc]

Địa điểm: [Địa điểm]

Sự kiện “Tiếp Thêm Từ Ái” nhằm mục đích gây quỹ và lan tỏa tình yêu đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã sắp xếp một loạt các hoạt động thú vị trong suốt sự kiện, bao gồm các tiết mục biểu diễn, buổi gặp gỡ trà, và các trò chơi dành cho trẻ em.

Tất cả số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án từ thiện và những cộng đồng cần được giúp đỡ. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng quý vị có thể tham gia để làm cho sự kiện này vừa vui vẻ vừa ý nghĩa.

Các hoạt động trong sự kiện bao gồm:

– Các tiết mục biểu diễn văn hóa

– Buổi gặp gỡ trà với các món ăn nhẹ ngon miệng

– Trò chơi và quà tặng cho trẻ em

– Chương trình xổ số hấp dẫn với những giải thưởng hấp dẫn

Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quý vị sẽ là một phần quan trọng làm cho sự kiện từ thiện này trở nên đặc biệt. Đây cũng là một cơ hội tốt để quý vị kết nối và chia sẻ tình yêu với cộng đồng.

Để xác nhận sự tham gia của quý vị hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về sự kiện, xin vui lòng trả lời email này hoặc liên hệ với chúng tôi qua [Thông tin Liên hệ].

Chúng tôi trông đợi sự tham gia của quý vị tại sự kiện “Tiếp Thêm Từ Ái” và mong rằng chúng tôi cùng nhau đóng góp cho những hoạt động từ thiện của chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị được đánh giá cao.

Trân trọng,

[Tên của Bạn]

[Chức vụ của Bạn]

[Tổ chức của Bạn]

[Thông tin Liên hệ]

# Email mời triển lãm nghệ thuật bằng tiếng anh

Subject: Invitation to Art Exhibition

Dear [Recipient’s Name],

I hope this email finds you well. I am writing to extend a special invitation to you for our upcoming art exhibition titled “Expressions of Creativity.”

Event Details:

Date: [Date]

Time: [Start Time][End Time]

Venue: [Location]

Expressions of Creativity” is an exhibition that aims to showcase the diverse talents and artistic expressions of local and international artists. We have carefully curated a collection of paintings, sculptures, and multimedia installations that reflect a wide range of artistic styles and themes.

This exhibition provides a unique opportunity to immerse yourself in the world of art and culture. You will have the chance to engage with the artists, gain insights into their creative processes, and appreciate the beauty and depth of their work.

Key Highlights of the Exhibition:

– Diverse collection of artworks

– Meet and greet with the artists

– Interactive art sessions

– Live art demonstrations

– Artwork available for purchase

We believe that your appreciation for art and culture would greatly contribute to the success of this exhibition. Your presence would honor us, and we would be delighted to have you as our guest.

To confirm your attendance or if you have any questions about the exhibition, please reply to this email or contact us at [Contact Information].

We look forward to your participation in “Expressions of Creativity” and hope to share this artistic journey with you. Your presence will be highly valued.

Best regards,

[Your Name]

[Your Title]

[Your Organization]

[Contact Information]

Bản dịch

Tiêu đề: Mời tham gia Triển lãm Nghệ thuật

Kính gửi [Tên Người Nhận],

Tôi hy vọng email này tìm bạn trong tình trạng tốt đẹp. Tôi viết thư này để mời bạn đặc biệt tham dự triển lãm nghệ thuật sắp tới của chúng tôi mang tên “Biểu hiện của Sự Sáng Tạo.

Thông tin về sự kiện:

Ngày: [Ngày]

Thời gian: [Thời gian Bắt đầu][Thời gian Kết thúc]

Địa điểm: [Địa điểm]

Biểu hiện của Sự Sáng Tạo” là một triển lãm nghệ thuật với mục tiêu trình bày sự đa dạng về tài năng và biểu hiện nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương và quốc tế. Chúng tôi đã tỉ mỉ lựa chọn một bộ sưu tập gồm tranh vẽ, tượng điêu khắc và cài đặt đa phương tiện, thể hiện nhiều phong cách và chủ đề nghệ thuật khác nhau.

Triển lãm này cung cấp cơ hội độc đáo để bạn đắm chìm trong thế giới nghệ thuật và văn hóa. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ, hiểu sâu hơn về quá trình sáng tạo của họ và thưởng thức vẻ đẹp và sâu sắc của tác phẩm nghệ thuật.

Những điểm nổi bật của triển lãm:

– Bộ sưu tập nghệ thuật đa dạng

– Gặp gỡ và trò chuyện với các nghệ sĩ

– Các phiên làm việc tương tác với nghệ thuật

– Trình diễn nghệ thuật trực tiếp

– Tác phẩm nghệ thuật sẵn sàng cho việc mua sắm

Chúng tôi tin rằng sự hiểu biết và đánh giá của bạn về nghệ thuật và văn hóa sẽ đóng góp lớn vào sự thành công của triển lãm này. Sự hiện diện của bạn sẽ là một vinh dự cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ vô cùng vui mừng được đón tiếp bạn làm khách mời của chúng tôi.

Để xác nhận sự tham dự hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về triển lãm, xin vui lòng trả lời email này hoặc liên hệ với chúng tôi qua [Thông tin Liên hệ].

Chúng tôi trông mong sự tham gia của bạn trong “Biểu hiện của Sự Sáng Tạo” và hy vọng được chia sẻ hành trình nghệ thuật này cùng bạn. Sự hiện diện của bạn sẽ được đánh giá cao.

Trân trọng,

[Tên của Bạn]

[Chức vụ của Bạn]

[Tổ chức của Bạn]

[Thông tin Liên hệ]

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho dân văn phòng.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Hãy cùng chia sẻ bài viết này và để lại nhận xét của bạn về hướng dẫn viết email mời tham gia sự kiện bằng tiếng Anh. Bài viết này NativeX đã cung cấp những bước đơn giản và hữu ích để bạn có thể viết một email mời chuyên nghiệp và hấp dẫn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào về chủ đề này, hãy để lại trong phần bình luận dưới đây để NativeX có thể trao đổi và chia sẻ đến bạn nhiều hơn.

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!