fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Hướng Dẫn Cách Viết Thư Bằng Tiếng Anh Đúng Nhất

Thông qua việc viết thư, chúng ta có thể gửi đi những thông điệp, chia sẻ những suy nghĩ và tạo dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, việc viết thư tiếng Anh lại không phải là điều dễ dàng, đặc biệt đối với những người không phải là người bản ngữ. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết thư bằng tiếng Anh, dưới đây NativeX sẽ chia sẻ đến bạn cấu trúc các phần của một lá thư tiếng Anh cùng với các gợi ý cụ thể. Hãy tham khảo và áp dụng để trở thành một người viết thư chuẩn nhé!

NativeX - Công nghệ giáo dục tiếng Anh online cho người đi làm

Từ vựng tiếng Anh thường dùng khi viết thư

Từ vựng thường dùng khi viết thư

Sincerely (Adverb) /sɪnˈsɪrəli/: Chân thành, trung thực

Regards (Noun) /rɪˈɡɑːrdz/: Lời chào, lời chúc

Dear (Adjective) /dɪr/: Thân thương, thân mến

Yours faithfully (Phrase) /jʊrz ˈfeɪθfəli/: Thân ái, trung thành (dùng khi bạn không biết tên người nhận thư)

Yours sincerely (Phrase) /jʊrz sɪnˈsɪrəli/: Thân chân thành (dùng khi bạn biết tên người nhận thư)

Enclosure (Noun) /ɪnˈkloʊʒər/: Tài liệu đính kèm

Attachment (Noun) /əˈtæʧmənt/: Tập tin đính kèm

Appreciate (Verb) /əˈpriːʃieɪt/: Đánh giá, biết ơn

Prompt (Adjective) /prɒmpt/: Nhanh chóng, kịp thời

Confirm (Verb) /kənˈfɜːrm/: Xác nhận, chấp nhận

Inquire (Verb) /ɪnˈkwaɪr/: Hỏi, tìm hiểu

Cordially (Adverb) /ˈkɔːrdiəli/: Một cách hân hạnh, thân mật

Acknowledge (Verb) /əkˈnɒlɪdʒ/: Thừa nhận, xác nhận

Apologize (Verb) /əˈpɒlədʒaɪz/:Xin lỗi, tạ lỗi

Express (Verb) /ɪkˈsprɛs/: Bày tỏ, diễn đạt

Discuss (Verb) /dɪˈskʌs/: Thảo luận, bàn thảo

Grateful (Adjective) /ˈɡreɪtfl̩/: Biết ơn, lòng biết ơn

Inform (Verb) /ɪnˈfɔːrm/: Thông báo, thông tin

Regret (Verb) /rɪˈɡret/: Hối tiếc, ân hận

Respected (Adjective) /rɪˈspɛktɪd/:Được tôn trọng, quý trọng

Cordiality (Noun) /kɔːrˈdɪælɪti/: Sự hân hạnh, thân thiện

Encourage (Verb) /ɪnˈkʌrɪdʒ/: Khuyến khích, động viên

Inquiry (Noun) /ɪnˈkwaɪəri/: Sự thăm dò, sự tìm hiểu

Appreciation (Noun) /əˌpriːʃiˈeɪʃən/: Sự đánh giá, sự biết ơn

Cấu trúc khi viết thư bằng tiếng Anh

→ Phần mở đầu – Beginning

1. Chào hỏi (Salutation)

Phần chào hỏi (Salutation) trong một thư tiếng Anh là một phần quan trọng, vì nó thiết lập sự tôn trọng và mối quan hệ giữa người viết thư và người đọc. Dưới đây là một số ví dụ về cách bắt đầu một thư bằng lời chào:

Phần chào hỏi khi viết thư

Nếu bạn biết tên của người nhận thư:

 •  Dear Mr. Chau, (Chào anh Châu,)
 • ✓ Dear Ms. Thu, (Chào chị Thu,)
 • Dear Dr. Van, (Chào bác sĩ Vân,)

Nếu bạn không biết tên cụ thể của người nhận thư hoặc không chắc chắn về giới tính:

 • Dear readers ( Bạn đọc thân mến)
 • Dear Sir/Madam ( Anh/Chị thân mến)
 • Dear Friends (Bạn bè thân mến)
 • Hello Everyone (Xin chào tất cả mọi người)
 • Hi there (Chào bạn)

Nếu bạn viết thư cho một nhóm hoặc tổ chức:

 • Dear Members of the Committee, (Chào các thành viên của Ủy ban,)
 • Dear [Tên Tổ Chức], (Chào [Tên Tổ Chức],)

Nếu bạn viết thư cho một người bạn:

 • Dear [Tên người bạn], (Chào [Tên người bạn],)
 • Hello [Tên người bạn], (Xin chào [Tên người bạn],)

2. Giới thiệu bản thân (Introduction)

Khi viết phần giới thiệu bản thân trong một thư tiếng Anh, bạn có thể điều chỉnh cách giới thiệu tùy thuộc vào mức độ thân thiết với người nhận và tính chất của thư.

Giới thiệu bản thân khi viết thư

Dưới đây là một cấu trúc tổng hợp và một ví dụ:

Cấu Trúc Gợi Ý:

⇒ Nếu gửi thư thân mật:

My name is + [Tên của bạn].

It was a pleasure meeting you at + [sự kiện hoặc địa điểm].

Ví Dụ:

My name is Hoa. (Tên tôi là Hoa.)

It was a pleasure meeting you at the exhibition last week. (Rất vui được gặp bạn tại triển lãm vào tuần trước.)

⇒ Nếu gửi thư trang trọng:

[Inside Address của Người Gửi và Người Nhận]

My name is + [Tên của bạn], and I am writing to you in my capacity as + [Chức vụ của bạn].

Ví Dụ:

Hanh Le

123 Main Street

Cityville, State 56789

Phone: (123) 456-7890

Date: November 13, 2023

→ Nội dung thư – Body

Trong phần nội dung thư (Body), bạn có thể sắp xếp thông điệp của mình thành các đoạn để giữ cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu.

1. Lời hỏi thăm (Opening comment)

Ở phần này, bạn cần đặt ra các câu hỏi thăm về những sự kiện xung quanh người nhận thư để thể hiện sự quan tâm và tạo sự giao tiếp.

Lời hỏi thăm khi viết thư

Dưới đây là một số mẫu câu lời hỏi thăm phổ biến:

⇒ Hỏi thăm sức khỏe một cách thân mật:

 • How have you been lately? ( Gần đây bạn đã như thế nào?)
 • How are things with you? (Mọi thứ ra sao với bạn?)
 • I hope you’re doing well. (Tôi mong bạn đang khỏe mạnh.)

⇒ Hỏi thăm về cuộc sống cá nhân:

 • What’s new in your life? (Có điều gì mới mẻ trong cuộc sống của bạn?)
 • How’s [hobby/interest] coming along? (Sở thích/điều bạn quan tâm đang tiến triển ra sao?)

⇒ Hỏi thăm về gia đình:

 • How’s your family doing? (Gia đình bạn có khỏe không?)
 • Any special occasions or events with your family recently? (Có dịp đặc biệt hoặc sự kiện gì với gia đình bạn gần đây không?)

⇒ Hỏi thăm về công việc:

 • How are you finding your new role/project? (Bạn cảm thấy thế nào với vai trò/dự án mới của mình?)
 • Any interesting developments at the workplace? (Có những sự kiện thú vị nào ở nơi làm việc không?)

⇒ Hỏi thăm về kế hoạch và hoạt động gần đây:

 • What have you done recently? (Gần đây bạn đã làm gì?)
 • Any upcoming plans or events you’re looking forward to? (Có kế hoạch hoặc sự kiện gì sắp tới mà bạn đang mong đợi không?)

⇒ Hỏi thăm về sự kiện cụ thể:

 • How was [sự kiện gần đây]? (Sự kiện gần đây của bạn diễn ra như thế nào?)
 • I heard about [tin tức]. How are you coping with it? (Tôi nghe nói về [tin tức]. Bạn đang ứng phó như thế nào?)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Lý do viết thư (Reason to write)

Lý do viết thư

Đây là phần giúp bạn trình bày mục đích chính của bức thư này. Dưới đây là một số cấu trúc và ví dụ phổ biến:

Cấu Trúc Gợi Ý:

I am writing this letter to [lý do viết thư] – Sử dụng khi muốn mô tả một mục đích cụ thể một cách trực tiếp và rõ ràng.

I would like to [lý do viết thư] – Thích hợp khi muốn truyền đạt một yêu cầu hoặc mong muốn.

I am reaching out to [lý do viết thư] – Thích hợp khi bạn muốn tạo ra sự tương tác và bắt đầu cho một cuộc thảo luận.

Ví dụ:

 • I am writing this letter to respond to detailed information about the product you are interested in. (Tôi viết lá thư này để phản hồi thông tin chi tiết về sản phẩm bạn đang quan tâm.)
 • I am reaching out to discuss the details of the upcoming meeting. (Tôi liên lạc để thảo luận chi tiết về cuộc họp sắp tới.)
 • I am writing to request your assistance in resolving the billing issue. (Tôi viết để yêu cầu sự hỗ trợ của bạn trong việc giải quyết vấn đề thanh toán.)
 • I would like to update you on the latest advancements in our research. (Tôi muốn cập nhật đến bạn về những tiến triển mới nhất trong nghiên cứu của chúng ta.)

3. Nội dung chính (Main point)

Ở phần này, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết, giải thích rõ ràng về yêu cầu hay vấn đề bạn đang đề cập đến.

# Thư mời

Thư mời

⇒ Mời tham gia sự kiện:

 • We would be honored if you could join us for… (Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu bạn có thể tham gia cùng chúng tôi trong…)
 • We request the pleasure of your company at… (Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp bạn tại…)
 • Join us in celebrating… (Hãy tham gia cùng chúng tôi để chia vui trong…)

⇒ Nêu rõ sự kiện và thời gian:

 • Please join us on [date] at [time] for… (Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày [ngày] lúc [giờ] để…)
 • Save the date for our upcoming event on [date]. (Hãy lưu ngày để tham gia sự kiện của chúng tôi vào ngày [ngày].)
 • The celebration will kick off at [time]. (Buổi kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc [giờ].)
# Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

⇒ Cảm ơn về một món quà hoặc sự hỗ trợ:

 • I’m so glad to [receive your gift]. (Tôi rất vui khi [nhận được món quà].)
 • Thank you very much for your [support/kindness/generosity]. (Cảm ơn bạn rất nhiều vì [sự hỗ trợ/tấm lòng tốt lành/sự rộng lượng] của bạn)
 • I want to express my sincere thanks for [what you did]. (Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với [điều bạn đã làm].)
 • I am grateful for your [help/assistance] with [specific task]. (Tôi biết ơn sự [giúp đỡ/hỗ trợ] của bạn trong việc [công việc cụ thể].)

⇒ Cảm ơn về sự hiện diện hoặc được mời tham gia sự kiện:

 • It was my delight/pleasure to [help you/attend the event]. (Đó là niềm hạnh phúc của tôi/kính hạnh của tôi khi [giúp bạn/tham gia sự kiện].)
 • I took great pleasure in [doing something]. (Tôi hết sức vui mừng khi [làm điều gì đó].)
 • I felt honored to be a part of [event/occasion]. (Tôi cảm thấy vinh dự khi là một phần của [sự kiện/dịp đặc biệt].)
# Thư xin lỗi

Thư xin lỗi

⇒ Biểu đạt mong muốn xin lỗi:

 • I am writing this letter to apologize for [describe specific action] and the impact it may have had on you. (Tôi viết thư này để xin lỗi về [mô tả hành động cụ thể] và những ảnh hưởng nó có thể gây ra cho bạn).
 • I would like to apologize for [acknowledge the specific action]. (Tôi muốn xin lỗi về [mô tả hành động cụ thể]).

⇒ Lời xin lỗi chân thành:

 • I apologize for any inconvenience [your action] may have caused. (Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà [hành động của bạn] có thể gây ra).
 • Once more, please accept my sincere apologies for [specify the action]. (Một lần nữa, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về [mô tả hành động cụ thể]).
# Thư yêu cầu

Các nội dung chính trong thư

⇒ Yêu cầu thông tin chi tiết:

 • I am writing to request further details about [describe the information you need]. (Tôi viết thư này để yêu cầu thêm thông tin về [mô tả thông tin bạn cần]).
 • Could you please provide more information regarding [specific details]? (Bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin về [chi tiết cụ thể] không?).

⇒ Yêu cầu hỗ trợ:

 • I am reaching out to request your assistance with [describe the task or favor]. (Tôi viết thư này để yêu cầu sự giúp đỡ của bạn trong việc [mô tả công việc hoặc yêu cầu]).
 • Would it be possible for you to support us in [describe the nature of support needed]? (Liệu bạn có thể hỗ trợ chúng tôi trong việc [mô tả loại hỗ trợ cần thiết] không?).

⇒ Yêu cầu hợp tác:

 • I am writing to propose a collaboration between our organizations on [describe the project or initiative]. (Tôi viết thư này để đề xuất một sự hợp tác giữa tổ chức của chúng tôi trong dự án hoặc sáng kiến [mô tả]).
 • Could we explore the possibility of working together on [describe the potential collaboration]? (Chúng ta có thể khám phá khả năng hợp tác trong [mô tả sự hợp tác tiềm năng] không?).

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

# Thư hồi đáp

Nội dung chính của bức thư

⇒ Hồi đáp thông tin:

 • Thank you for providing the information about [describe the subject]. (Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin về [mô tả chủ đề].).
 • I received the details you sent regarding [specific information]. (Tôi đã nhận được thông tin bạn gửi về [thông tin cụ thể].

⇒ Chấp nhận lời mời hoặc đề nghị:

 • I am pleased to accept your invitation to [describe the event or activity] (Tôi rất sẵn lòng chấp nhận lời mời của bạn đến [mô tả sự kiện hoặc hoạt động]).
 • Thank you for considering my proposal. I am excited about the opportunity to [describe the potential collaboration or project]. (Cảm ơn bạn đã xem xét đề xuất của tôi. Tôi rất hào hứng với cơ hội được [mô tả sự hợp tác hoặc dự án tiềm năng]).

⇒ Đưa ra ý kiến hoặc đánh giá:

 • I appreciate your insights on [describe the topic]. (Tôi đánh giá cao ý kiến của bạn về [mô tả chủ đề].).
 • Your feedback on [specific aspect] is valuable, and I will take it into consideration in our future plans. (Phản hồi của bạn về [khía cạnh cụ thể] là quý báu, và tôi sẽ xem xét nó trong kế hoạch tương lai của chúng tôi).
 • I appreciate your collaboration on [describe the project]. (Tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong [mô tả dự án]).
# Thư phàn nàn

Thư phàn nàn

⇒ Mô tả vấn đề:

 • I am writing to express my dissatisfaction with the recent experience I had regarding [describe the situation]. (Tôi viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng về trải nghiệm gần đây của tôi liên quan đến [mô tả tình huống].
 • I want to bring to your attention the difficulties I faced during [describe the experience]. (Tôi muốn đưa ra sự chú ý của bạn đối với những khó khăn mà tôi gặp phải trong suốt [mô tả trải nghiệm.])
 • I am disappointed with the level of service I received during [describe the experience]. (Tôi thất vọng về mức độ dịch vụ mà tôi nhận được trong suốt [mô tả trải nghiệm].

⇒ Đề xuất giải pháp hoặc yêu cầu cải thiện:

 • I would appreciate it if you could investigate the matter and take steps to address [describe the specific issue]. (Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể điều tra vấn đề này và thực hiện các bước để giải quyết [mô tả vấn đề cụ thể].)
 • To improve customer satisfaction, I recommend [suggest specific solutions or improvements]. (Để cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tôi đề xuất [gợi ý giải pháp hoặc cải thiện cụ thể]).
# Thư thông báo

Thư thông báo

⇒ Thông báo tin tốt:

 • We are pleased to announce that…(Chúng tôi vui mừng thông báo rằng…)
 • This gives me great joy to announce that…(Điều này mang lại cho tôi niềm vui lớn khi thông báo rằng…)
 • I am overjoyed to inform you that…(Tôi rất hạnh phúc thông báo rằng…)

⇒ Thông báo tin xấu:

 • It is with regret that I must inform you…(Với sự tiếc nuối, tôi phải thông báo rằng…)
 • Unfortunately, we have to share disappointing news that… (Thật không may, chúng tôi phải chia sẻ tin tức đáng thất vọng rằng…)
 • I am truly sad to announce that…(Tôi thật sự buồn khi phải thông báo rằng…)

→ Phần kết – Complimentary Close

Sau khi bạn đã trình bày nội dung chính của thư, đến phần kết, nơi bạn kết thúc thư của mình một cách lịch sự và thân thiện. Dưới đây là một số ví dụ bạn có thể sử dụng:

1. Câu kết thúc (Concluding sentence)

Câu kết thúc thư

⇒ Liên lạc và hồi đáp:

 • If you need to contact me, don’t hesitate to reach out at [your phone number/email address]. (Nếu bạn cần liên lạc với tôi, đừng ngần ngại liên hệ theo số điện thoại/email [của bạn]).
 • Please respond as soon as possible (Xin vui lòng phản hồi sớm nhất có thể).
 • I look forward to receiving your letter soon. (Tôi mong đợi sớm nhận được lá thư của bạn.)

⇒ Yêu cầu thông tin bổ sung hoặc giải quyết vấn đề:

 • If you need more information, let me know. (Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy cho tôi biết).
 • I would be grateful if you could resolve this issue as soon as possible. (Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt).

⇒ Chia sẻ tài liệu đính kèm:

 • Please check the attached file of [description]. / Please see attached… (Vui lòng kiểm tra tệp đính kèm của [mô tả]. / Vui lòng xem đính kèm…).

2. Ký tên (Signing off)

Ký tên kết thúc thư

⇒ Thư thân mật (viết cho bạn bè, người thân):

 • Khi viết thư cho bạn bè, bạn có thể sử dụng những cách ký tên như: Yours truly, Love, Best wishes, Take care. Những cụm từ này thường thể hiện sự gần gũi và thân thiện.
 • Đối với người thân, bạn có thể sử dụng những cách ký tên như Love, Regards, hoặc All the best để thể hiện tình cảm của mình.

⇒ Thư trang trọng:

 • Phần chào hỏi (Dear Mr/Mrs/Ms + Tên): Best regards, Yours sincerely, Warm regards, Respectfully, Kind regards, Yours truly,…
 • Phần chào hỏi (Dear Sir/Madam): Yours faithfully, Sincerely, Respectfully, Yours obediently, Yours truly,…

Lưu ý: Luôn sử dụng dấu phẩy sau phần ký tên này, ví dụ: Sincerely,

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Những điều cần lưu ý khi viết thư bằng tiếng Anh

lưu ý khi viết thư bằng tiếng Anh

Điều này là rất quan trọng để đảm bảo thông điệp của bạn được truyền đạt một cách chính xác và lịch sự. Dưới đây là một số lưu ý chi tiết:

 • ✓ Chọn phong cách phù hợp: Xác định mục đích của thư để chọn phong cách thích hợp, có thể là thư thân mật hoặc thư trang trọng.
 • ✓ Hạn chế viết tắt: Tránh viết tắt trong thư tiếng Anh, đặc biệt là trong thư trang trọng. Thay vì I’m, I’ll, I don’t, I’ve seen, hãy sử dụng I am, I will, I do not, I have seen.
  Chỉ sử dụng viết tắt khi bạn gửi thư cho người mà bạn quen biết khá thân thiết.
 • Lịch sự: Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và thích hợp với mối quan hệ giữa bạn và người nhận thư.

+ Sử dụng please khi bạn muốn yêu cầu điều gì đó.
+ Dùng would like thay vì want.
+ Sử dụng could hoặc may thay vì can.
+ Sử dụng would thay vì will.

 • ✓ Thư ngắn gọn và súc tích: Viết thư ngắn gọn, tránh câu văn phức tạp. Sử dụng câu văn rõ ràng và trực tiếp.
 • ✓ Quản lý dấu câu:

+ Chú ý đến các dấu câu như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm.
+ Sử dụng dấu gạch đầu dòng nếu có nhiều ý phụ.
+ Tránh việc sử dụng dấu chấm than (!) trong thư.

 • ✓ Kiểm tra lỗi:

+ Đọc lại thư để đảm bảo nó không chứa câu văn khó hiểu hoặc gây nhầm lẫn.
+ Đọc lại thư để phát hiện và sửa lỗi nhỏ về chính tả, ngữ pháp và dấu câu.
+ Nếu có tệp đính kèm, đảm bảo rằng chúng được gửi đúng và đầy đủ.

 • ✓ Phần kết thư: Sử dụng các lời kết như Sincerely, Best regards, hoặc Yours faithfully tùy thuộc vào mối quan hệ

Một số thư mẫu tham khảo

Một số mẫu thư tham khảo

Thư cảm ơn:

Dear Minh!
Your thoughtful gift of the cookbook brought so much joy to my heart! Thank you for choosing a gift that perfectly matches my passion for cooking.
Receiving your present has been a delight, and I’m eager to try out some new recipes from the book.
I’ll be sure to think of you fondly each time I whip up a delicious meal using the recipes from the cookbook. Your generosity has added a special touch to my kitchen and I couldn’t be more grateful.
Already, I’ve received compliments on the cookbook from friends who know how much I enjoy experimenting in the kitchen. I’m excited to share some of the culinary delights with them during our next gathering.
Thank you once again for your kindness and for making my Christmas extra special. Wishing you a fantastic New Year filled with joy and wonderful moments!
Best wishes,
Lan

Dịch nghĩa:

Chào Minh!
Món quà ý nghĩa của bạn về cuốn sách nấu ăn đã mang lại nhiều niềm vui cho trái tim tôi! Cảm ơn bạn đã chọn món quà hoàn toàn phù hợp với niềm đam mê nấu nướng của tôi.
Nhận được món quà của bạn thực sự là niềm vui, và tôi rất háo hức để thử nghiệm một số công thức mới từ cuốn sách.
Tôi sẽ nhớ đến bạn mỗi khi tôi nấu một bữa ăn ngon từ những công thức trong cuốn sách. Sự hào phóng của bạn đã tạo thêm nét đặc biệt cho căn bếp của tôi và tôi không thể không biết ơn nhiều hơn.
Tôi đã nhận được lời khen về cuốn sách nấu ăn này từ những người bạn biết tôi thích vào bếp đến mức nào. Tôi rất vui được chia sẻ một số thú vui ẩm thực với họ trong buổi họp mặt tiếp theo của chúng ta.
Một lần nữa, cảm ơn bạn vì lòng tốt và đã làm cho Giáng Sinh của tôi thêm phần đặc biệt. Chúc bạn một Năm Mới tuyệt vời, đầy niềm vui và những khoảnh khắc tuyệt vời!
Lời chúc tốt nhất,
Lan

Thư xin lỗi:

Dear Mrs. Hoa,
I appreciate your recent communication regarding the concerns you raised about your order. We extend our sincere apologies for the inconvenience caused by the subpar quality of the #VN677 product that was dispatched to you on 14th.
At our company, we take great pride in the rigorous quality control measures applied to all our products before they reach our customers. We deeply regret that your recent experience did not meet the high standards we strive to maintain.
To address this issue promptly, we will be initiating a thorough investigation to identify the lapse in our quality assurance process and ensure that such oversights are rectified.
A replacement for your washing machine has been dispatched and is scheduled to reach your registered address within 2 to 4 business days. Upon receiving the new product, we politely request that you return the old washing machine in the box provided.
We understand the inconvenience this has caused, and we are committed to rectifying the situation swiftly. Your satisfaction is of utmost importance to us.
Thank you for bringing this matter to our attention. We look forward to restoring your confidence in our products.
Yours sincerely,
Linh

Dịch nghĩa:

Kính gửi Bà Hoa,
Tôi tôn trọng thông tin liên lạc gần đây của bạn về những lo ngại bạn nêu ra về đơn đặt hàng của mình. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện do chất lượng kém của sản phẩm #B23456HD được gửi đến bạn vào ngày 14.
Tại công ty chúng tôi, chúng tôi rất tự hào về những biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm túc được áp dụng cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi trước khi chúng đến tay khách hàng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc trải qua của bà không đạt đến những tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đang cố gắng duy trì.
Để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định sự thiếu sót trong quy trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi và đảm bảo rằng những sơ suất như vậy sẽ được khắc phục.
Một bản thay thế cho chiếc máy giặt của bà đã được chuyển đi và dự kiến sẽ đến địa chỉ đăng ký của bà trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc. Khi nhận được sản phẩm mới, chúng tôi xin lịch sự yêu cầu bà gửi lại chiếc máy giặt cũ trong hộp được cung cấp.
Chúng tôi hiểu rằng điều này đã gây ra sự bất tiện cho bà, và chúng tôi cam kết khắc phục tình hình một cách nhanh chóng. Sự hài lòng của bà là quan trọng nhất với chúng tôi.
Cảm ơn bà đã đưa ra vấn đề này. Chúng tôi mong đợi khôi phục niềm tin của bà vào sản phẩm của chúng tôi.
Trân trọng,
Linh

Thư yêu cầu:

Dear Madam,
I hope this letter finds you well. Having come across your advertisement in the Global Business Review, we are keenly interested in learning more about your line of products, particularly your cameras. Could you kindly provide us with additional details and information regarding any ongoing promotional offers or discounts?
Our company specializes in the distribution of photographic equipment, and we have been serving the market for over a decade. The establishment of our business coincided with a significant growth in the demand for high-quality cameras, and we have since built a strong reputation in the industry.
If your cameras meet our standards and if favorable terms can be arranged, we are eager to explore the possibility of establishing a partnership to distribute your products across Asia. This includes a comprehensive marketing strategy to ensure the successful promotion of your brand in our region.
We look forward to receiving your prompt response and to potentially building a successful business relationship.
Yours faithfully,
Quy
Sales Director

Dịch nghĩa:

Kính gửi Quý Bà,
Tôi hy vọng thư này đến với bà trong tình trạng khỏe mạnh. Sau khi thấy quảng cáo của bà trong Tạp chí Đánh Giá Kinh Doanh Toàn Cầu, chúng tôi rất quan tâm đến việc biết thêm về dòng sản phẩm của bà, đặc biệt là máy ảnh. Bạn có thể vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin chi tiết và thông tin về bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá đang diễn ra không?
Công ty của chúng tôi chuyên phân phối thiết bị chụp ảnh, và chúng tôi đã phục vụ thị trường này hơn một thập kỷ. Sự thành lập của doanh nghiệp chúng tôi trùng khớp với sự tăng trưởng đáng kể trong nhu cầu về máy ảnh chất lượng cao, và từ đó, chúng tôi đã xây dựng được một danh tiếng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp.
Nếu máy ảnh của bà đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi và nếu có điều khoản thuận lợi, chúng tôi rất mong muốn khả năng thiết lập một đối tác để phân phối sản phẩm của bà trên toàn châu Á. Điều này bao gồm một chiến lược tiếp thị toàn diện để đảm bảo việc quảng bá thành công thương hiệu của bà trong khu vực chúng tôi hoạt động.
Chúng tôi mong đợi sự phản hồi nhanh chóng từ bà và hy vọng có thể xây dựng một mối quan hệ kinh doanh thành công.
Trân trọng,
Quy
Giám Đốc Kinh Doanh

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Cùng học thêm tiếng anh ở đây nhé:

Tổng kết lại, việc nắm vững cách viết thư bằng tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp cá nhân mà còn là cách tốt nhất để thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc. Hi vọng NativeX chia sẻ bài viết này sẽ phần nào giúp bạn cải thiện cách viết thư bằng tiếng Anh nhé. Cám ơn bạn đã đọc.

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!