fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm – Bài 32: Giới thiệu nơi làm việc

Trong quá trình làm việc, bất kỳ ai cũng sẽ có lúc phải giới thiệu cho bạn bè, đối tác, khách hàng môi trường làm việc của mình. Bạn nghĩ mình có thể giới thiệu cho họ những gì? Không gian làm việc thôi ư, hay bạn sẽ giới thiệu được cho họ được cả văn hóa công ty, những thành tựu công ty bạn đat được và niềm tự hào của công ty bạn? Giới thiệu bằng tiếng Việt đã khó, giới thiệu bằng tiếng Anh lại càng phải tư duy nhiều hơn, làm thế nào có thể giới thiệu nơi làm việc một cách ấn tượng và chuyên nghiệp?

Xem thêm:

Hãy cùng NativeX khám phá bài học tiếng Anh cho người đi làm, chủ đề giới thiệu nơi làm việc trong bài viết dưới đây nhé:

1. Mẫu hội thoại cho người đi làm giới thiệu nơi làm việc trong Tiếng Anh

1.1. Giới thiệu nơi làm việc với đối tác/ nhà đầu tư/ khách hàng bằng tiếng Anh cho người đi làm

A: Okay Mr. Adam. Follow me and I will introduce our workplace for you

Ngài Adam, hãy theo tôi và tôi sẽ giới thiệu cho ngài nơi làm việc của chúng tôi

B: Sure. After you, Mrs. Rauda

Dạ vâng. Mời đi trước, cô Rauda

A: As you see, we are architecture company, so that the working environment is full of natural light. Besides, all material is friendly with environment.

Như ngài thấy, chúng tôi là doanh nghiệp kiến trúc, vây nên môi trường làm việc luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, tất cả nguyên vật liệu cũng đều rất thân thiện với môi trường

B: Is this made from bamboo?

Cái này làm bằng tre sao?

A: Yes. This design is popular in Europe market because of modern design and reasonable price

Đúng vậy. Thiết kế cửa này đang rất được ưa chuộng tại các gia đình Châu Âu vì sự hiện đại và giá cả phải chăng

B: Where can I see more design like this?

Tôi có thể xem những tiết kể giống thế này ở đâu?

A: At the room on the left. We display our design there

Ở căn phòng bên trái. Chúng tôi trưng bày các mẫu thiết kế ở đó

B: Is this room next to sales department?

Căn phòng này nằm cạnh văn phòng của bộ phận bán hàng sao?

A: Yes. It is convenient for salesman to persuade customers

Đúng vậy. Điều này rất thuận tiện cho các nhân viên bán hàng thuyết phục khách hàng

B: Is this difficult when you deliver this goods for customer?

Có khó khăn gì trong việc vận chuyển mặt hàng này tới khách hàng hay không

A: Not at all. We have many branch in Europe

Không thưa ngài. Chúng tôi có nhiều chi nhánh trải rộng khắp Châu Âu

Một mẹo với tiếng Anh cho người đi làm để giới thiệu nơi làm việc đó là hãy giới thiệu thành tựu của công ty bạn
Một mẹo với tiếng Anh cho người đi làm để giới thiệu nơi làm việc đó là hãy giới thiệu thành tựu của công ty bạn

1.2. Giới thiệu nơi làm việc với bạn bè bằng tiếng Anh cho người đi làm

A: Hi guys. Do you want to visit my company?

Chào các cậu. Muốn tham quan công ty mình chút không?

B: Sure. 

Chắc chắn rồi

A: This is my Department. Right there is Sales Department. We work together everyday

Đây là phòng ban cũng mình. Phía bên đó là phòng bán hàng. Hai bộ phận này làm việc cùng nhau mỗi ngày

B: Just 2 departments work together?

Chỉ hai phòng ban làm việc cùng nhau thôi á?

A: No. There are 5 departments: Sales, Marketing, HR, Back office, IT. But Marketing and Sales department have many problem need to research together

Không. Có đến tận 5 phòng bạn là Sales, Marketing, Nhân sự, Back office, IT. Nhưng bộ phận Marketing và Sales thường có nhiều vấn đề phải nghiên cứu cùng nhau

B: Oh. Is there manager’s room?

Ồ. Kia có phải phòng giám đốc không?

A: Yes, but today he’s late

Đúng thế. Nhưng hôm nay ông ấy đến muộn

2. Một số từ vựng và mẫu câu khi giới thiệu nơi làm việc trong Tiếng Anh

2.1. Từ vựng

Brief /brif/: ngắn gọn

Introduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệu

Factory /ˈfæktəri/: nhà máy

Company /ˈkʌmpəni/: công ty

Department /dɪˈpɑrtmənt/: phòng ban

Reception /rɪˈsɛpʃən/: lễ tân

Market Shares /ˈmɑrkət ʃɛrz/: thị phần

Office /ˈɔfəs /: văn phòng

Grow /groʊ /: tăng trưởng

Sector /ˈsɛktər/: lĩnh vực

Part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian

Full-time /fʊltaɪm/: toàn thời gian

Permanent /’pə:mənənt/: dài hạn

Temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời

Appointment /ə’pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp

Overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc

Redundancy /ri’dʌndənsi/: sự thừa nhân viên

Redundant /ri’dʌndənt/: bị thừa

To apply for a job /tu əˈplaɪ fɔr əʤɑb/: xin việc

To hire /tuˈhaɪər/: thuê

Salary /ˈsæləri/: lương tháng

Wages /weiʤs/: lương tuần

Bạn có chắc vốn từ tiếng Anh cho người đi làm của mình đủ để giới thiệu một cách ấn tượng về nơi làm việc cho người nghe?
Bạn có chắc vốn từ tiếng Anh cho người đi làm của mình đủ để giới thiệu một cách ấn tượng về nơi làm việc cho người nghe?

Health insurance /hɛlθɪnˈʃʊrəns/: bảo hiểm y tế

To fire /’faiə/: sa thải

Working conditions /ˈwɜrkɪŋkənˈdɪʃənz/: điều kiện làm việc

Security /siˈkiuəriti/: an ninh

Health and safety /hɛlθ ændˈseɪfti/: sức khỏe và sự an toàn

Director /di’rektə/: giám đốc

Owner /´ounə/: chủ doanh nghiệp

Manager /ˈmænәdʒər/: người quản lý

Product line /ˈprɑdəkt laɪn/: chuỗi mặt hàng

2.2. Mẫu câu tiếng Anh cho người đi làm giới thiệu nơi làm việc

Let me brief you on our company – Để tôi giới thiệu ngắn gọn qua về công ty của chúng tôi

I would like to briefly introduce our product line to you – Tôi muốn giới thiệu ngắn gọn qua về chuỗi sản phẩm của chúng tôi

Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London – Tip Top là một trong những công ty phát triển nhanh nhất tại London

This company is the fastest-growing company in the plastic fruits sector. – Công ty này là một trong những công ty phát triển mạnh nhất về lĩnh vực sản xuất trái cây nhựa

Our company was set up in 1980 – Công ty của chúng tôi được thành lập vào năm 1980

There are six hundred workers in our factory – Hiện nhà máy của chúng tôi có 600 công nhân

The headquater is in London – Trụ sở của công ty nằm ở London

We have turnover of about $200 million at present – Doanh thu của chúng tôi hiện tại đạt 200 triệu đô la

Our branch is located in Myanmar, the other is in Canada – Chúng tôi có chi nhánh ở Myanmar và một chi nhánh khác ở Canada

Our major product is home decoration – Mặt hàng chủ lực của chúng tôi và vật dụng trang trí trong nhà

We follow the strictest quality control standards. – Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng

Qua bài viết trên, liệu bạn đã đủ tự tin dùng tiếng Anh cho người đi làm để giới thiệu nơi làm việc của mình? NativeX tin chắc câu trả lời là có. Vậy, hãy tận dụng cơ hội sử dụng những từ vựng, mẫu câu tiếng Anh cho người đi làm đã học được trong bài viết trên nhé. 

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!