fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Cách giới thiệu gia đình bằng Tiếng Anh chi tiết, đặc sắc nhất!

Giới thiệu bản thân và các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh là những kỹ năng cơ bản. Những phần giới thiệu này rất quan trọng để phát triển vốn từ vựng, kiến ​​thức cụm từ và ngữ pháp khi bạn ở trình độ tiếng Anh mới bắt đầu. Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy cách giới thiệu gia đình mình bằng tiếng Anh – một trong những chủ đề được hỏi nhiều nhất.

Xem thêm:

1. Giới thiệu quy mô gia đình bằng Tiếng Anh

 • Nuclear family /ˈnukliər ˈfæməli/ : Gia đình hạt nhân là một ví dụ về một gia đình cơ bản có cha, mẹ và các con.
 • Extended family /ɪkˈstɛndəd ˈfæməli/ :Gia đình mở rộng là họ hàng gồm chú, dì, anh, chị, em ruột, ông bà

a) Hội thoại 1

Have you got a small family? or Do you have a small family?

-Yes, I have. I have got a sister and a brother. or

-Yes, I do. I have a sister and a brother.

Dịch:

Bạn có một gia đình nhỏ đúng không ?

-Vâng tôi có. Tôi có một em gái và một anh trai.

Giới thiệu về gia đình là chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh
Giới thiệu về gia đình là chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh

b) Hội thoại 2

Have you got a big family? or

Do you have a big family?

-No, I haven’t. I have only got a sister. or

-No, I don’t. I only have a sister.

Dịch

Bạn có một gia đình lớn phải không?

-Không, tôi không. Tôi chỉ có một người em gái.

c) Hội thoại 3

Have you got any brothers or sisters? or

Do you have any brothers or sisters?

-No, I haven’t. I am an only child. or

-No, I don’t. I am an only child.

Dịch

Bạn có anh chị em không?

-Không, tôi không. Tôi là một đứa con duy nhất.

d) Hội thoại 4

Are you married? Have you got a husband or wife? or

Are you married? Do you have a husband or wife?

-Yes, I am married. I have got a husband – I have got a wife. or

-Yes, I am married. I have a husband – I have a wife.

Dịch

Bạn đã kết hôn chưa? Bạn đã có chồng hay vợ chưa?

-Đúng tôi đã kết hôn rồi. Tôi đã có một người chồng – Tôi đã có một người vợ.

Bạn có thể đưa ra các ví dụ từ bản thân khi giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh hoặc bắt đầu bằng các câu hỏi về gia đình để bắt đầu cuộc trò chuyện trong cuộc sống hàng ngày.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Giới thiệu những thành viên gia đình bằng tiếng Anh

Về mặt các thành viên trong gia đình, có thể nói mẹ, cha và con tạo thành gia đình hạt nhân.

Ngoài ra, giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh thường bắt đầu bằng việc giới thiệu anh chị em. Sau đó mới giới thiệu mẹ, cha, cha mẹ, vợ / chồng và con cái sẽ thích hợp hơn.

 • My mother is Linda; my father is Bob. (Mẹ tôi là Linda; bố tôi là Bob.)
 • Lisa is married. Her husband is Peter. (Lisa đã kết hôn. Chồng cô ấy là Peter.)
 • Jack is also married. His wife is Sarah. (Jack cũng đã kết hôn. Vợ anh ấy là Sarah).
 • My sister is Lisa; my brother is Jack. (Em gái tôi là Lisa; anh trai tôi là Jack.)
 • Sarah’s husband is Jack. (Chồng của Sarah là Jack.)
 • Peter’s wife is Lisa. (Vợ của Peter là Lisa.)
 • My parents are Linda and Bob. (Cha mẹ tôi là Linda và Bob.)

Một trong những mẹo bạn có thể sử dụng khi giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh là giới thiệu các thành viên trong gia đình theo nhóm hai người.

Giải thích mối quan hệ giữa hai cá nhân tùy thuộc vào họ hàng của cả hai cá nhân là cách dễ nhất để giời thiệu các thành viên trong gia đình.

Tại thời điểm này, mẹo thứ hai là đề cập đến các thành viên trong gia đình và mối quan hệ tử tế bằng tiếng Anh bằng cách so sánh vai trò nữ và nam.

 • Lisa and Peter have got two children. They have got a son and a daughter. ( Lisa và Peter đã có hai con. Họ đã có một con trai và một con gái.)
 • Mark is their son. Mandy is their daughter. (Mark là con trai của họ. Mandy là con gái của họ.)
 • Mark is Mandy’s brother. Mandy is Mark’s sister. (Mark là anh trai của Mandy. Mandy là em gái của Mark.)

Phả hệ bằng tiếng Anh

Thành viên nam Thành viên nữ
Father /’fɑ:ðə/: bố

Husband /’hʌzbənd/: chồng

Son /sʌn/: con trai

Grandfather /’grænd,fɑ:ðə/: ông nội

Uncle /’ʌɳkl/:  chú, bác, cậu, dượng.\

Nephew /’nevju:/: cháu trai (con của anh, chị, em)

Brother /’brʌðə/: Anh, em trai

Grandson /’grænsʌn/: cháu trai (gọi bằng ông nội, ông ngoại)

Brother-in-law: anh rể

Father-in-law: bố chồng

Mother /’mʌðə/: mẹ

Wife /waif/: vợ

Daughter /’dɔ:tə/: con gái

Grandmother /’græn,mʌðə/:  bà

Aunt /ɑ:nt/: cô, dì, thím, mợ, bác gái.

Niece /ni:s/; cháu gái (con của anh, chị, em)

Sister /’sistə/: chị, em gái

Granddaughter /’græn,dɔ:tə/: cháu gái (của ông bà)

Sister-in-law: chị dâu

Mother-in-law: mẹ chồng

3. Bài mẫu giới thiệu gia đình bằng Tiếng Anh

A family is the most important place for any individual and it is considered as the root of people. Without a family, one cannot have a decent and happy life. I also live in a family consisting of several members.

In my family, basically, we are five members altogether. They are – my parents, my younger sister and younger brother and me. We, five people, live in our own apartment. Besides, we have some other relatives who are family members too and they live adjacent to us. I am too lucky that all of them love me much.

My father is a government worker and serves on the District Council while my mother is a housewife and she takes care of the family. My younger sister is a student of 10th grade while the brother is in his 6th grade, and I am a university student. As a District Council officer, my father remains busy always and even he is to bring some work at home to complete as he cannot execute the massive tasks within the budgeted time of his office. My mother remains busy with her household chores as we do not have any domestic help. My sister and brother remain occupied with their studies while I pass my day in the university and return home at night.

I am lucky to have such a family. All the members of the family are highly intimate with me and I am to them too.

Dịch:

Gia đình là nơi quan trọng nhất đối với bất kỳ cá nhân nào và nó được coi là gốc rễ của con người. Không có gia đình, người ta không thể có một cuộc sống đàng hoàng và hạnh phúc. Tôi cũng sống trong một gia đình gồm một số thành viên.

Trong gia đình tôi, về cơ bản, chúng tôi có năm thành viên. Họ là – bố mẹ tôi, em gái và em trai tôi và tôi. Chúng tôi, năm người, sống trong căn hộ của riêng mình. Bên cạnh đó, chúng tôi có một số người thân khác cũng là thành viên trong gia đình và họ sống liền kề với chúng tôi. Tôi quá may mắn khi tất cả họ đều yêu thương tôi.

Cha tôi là một nhân viên chính phủ và phục vụ trong Hội đồng Quận trong khi mẹ tôi là một bà nội trợ và bà chăm sóc gia đình. Em gái tôi là học sinh lớp 10 trong khi em trai đang học lớp 6, còn tôi là sinh viên đại học. Là một cán bộ Hội đồng huyện, cha tôi luôn bận rộn và thậm chí ông phải mang một số công việc ở nhà để hoàn thành vì ông không thể thực hiện các nhiệm vụ lớn trong thời gian văn phòng của mình. Mẹ tôi vẫn bận rộn với công việc gia đình vì chúng tôi không có người giúp việc nhà. Em gái và anh trai tôi vẫn bận rộn với việc học của họ trong khi tôi dành cả ngày ở trường đại học và trở về nhà vào ban đêm.

Tôi thật may mắn khi có một gia đình như vậy. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất thân thiết với tôi và tôi cũng vậy.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!