fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Hướng dẫn cách viết email tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp

Hiện nay, việc sử dụng email tiếng Anh thương mại để trao đổi thông tin là rất thông dụng. Trong bài viết này, NativeX sẽ hướng dẫn bạn cách viết email thương mại một cách chi tiết và cung cấp cho bạn một số mẫu email thương mại tuyệt vời bằng tiếng Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

viết email tiếng anh thương mại như thế nào

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Cấu trúc chuẩn của một email tiếng Anh thương mại 

→ Salutation & Greeting – Chào hỏi

 • Thông thường bắt đầu bằng Dear [Tên hoặc Tên chức vụ của người nhận],
 • Nếu không biết chính xác tên người nhận, bạn có thể sử dụng Dear Sir/Madam, hoặc To whom it may concern,

→ Opening comment – Hỏi thăm

Phần Opening comment trong một email thương mại thường là phần mở đầu để thiết lập một môi trường giao tiếp thân thiện và lịch sự. Đây là nơi bạn có thể hỏi thăm người nhận hoặc bắt đầu email của mình một cách nhẹ nhàng.

 • Một dòng hoặc hai ngắn gọn để hỏi thăm về tình hình của người nhận hoặc để mở đầu thư một cách lịch sự.
 • Mục tiêu của phần này là tạo ra một sự khởi đầu tốt đẹp, thân thiện và mở đầu cho phần giới thiệu chủ đề chính của email. Đồng thời, nó cũng có thể tùy thuộc vào mối quan hệ và ngữ cảnh cụ thể giữa bạn và người nhận.

→ Introduction – Lý do viết thư

 • Phần này thường là nơi bạn giới thiệu một cách ngắn gọn lý do chính bạn viết email đến người nhận.
 • Mục tiêu của phần này là giúp người nhận hiểu được tổng quan về nội dung chính của email và chuẩn bị họ cho thông điệp cụ thể sẽ được trình bày sau đó. Đây là phần quan trọng để làm rõ ý định và mục tiêu của bạn khi viết email.

→ Main point – Nội dung chính

Phần này, bạn sẽ trình bày thông điệp chính của mình một cách rõ ràng và chi tiết.

 • Chia thành các đoạn văn nhỏ: Mỗi đoạn văn tập trung vào một điểm cụ thể hoặc một phần của nội dung chính.
 • Cung cấp thông tin chi tiết: Đưa ra dẫn chứng, số liệu, thông tin cụ thể để minh chứng cho ý kiến hoặc yêu cầu của bạn.
 • Đặt câu hỏi hoặc yêu cầu rõ ràng: Nếu bạn đang muốn nhận phản hồi hoặc yêu cầu họ thực hiện một việc cụ thể, hãy viết rõ ràng và dễ hiểu.
 • Sắp xếp logic: Bố cục rõ ràng và logic giúp người đọc theo dõi thông điệp của bạn một cách dễ dàng hơn.
 • Tóm tắt hoặc nhấn mạnh điểm quan trọng: Đôi khi, việc tóm tắt lại điểm quan trọng trong phần này có thể giúp đảm bảo người đọc hiểu rõ nhất.

→ Concluding sentence – Kết thúc thư

Đây thường là một câu hoặc một đoạn ngắn để tổng kết lại nội dung đã trình bày và chuẩn bị cho phần ký tên (Signing off), bao gồm:

 • Tóm tắt nhanh nội dung chính.
 • Kích thích hành động hoặc phản hồi.
 • Cảm ơn và tạo lời chào từ biệt (nếu thích hợp).
 • Một lời mời hoặc khuyến khích hợp tác tiếp theo.

→ Signing off – Ký tên

 • Trong một email thương mại, đây là phần cuối cùng của thư, thường là một lời chào từ biệt hoặc ký tên của người gửi.
 • Ngoài ra, cũng cung cấp thông tin liên hệ nếu người nhận cần liên lạc lại với bạn sau này.

Cấu trúc chuẩn của một email tiếng Anh thương mại 

Hướng dẫn cách viết một email tiếng Anh thương mại chi tiết 

→ Chào hỏi 

Sử dụng Dear kết hợp với tên hoặc chức vụ của người nhận:

 • Dear Mr./Ms. [Họ và tên],
 • Dear [Chức vụ của người nhận],

Nếu không biết chính xác tên của người nhận:

 • Dear Sir/Madam,
 • To whom it may concern,

Nếu có mối quan hệ gần gũi hơn:

 • Hello [Tên của họ],
 • Hi [Tên của họ],

Nếu người nhận có chức vụ cao hoặc quan trọng:

 • Good morning/afternoon/evening [Chức vụ của họ],

Lưu ý, việc chọn cách chào hỏi phụ thuộc vào mối quan hệ với người nhận và mục đích cụ thể của email. Sự lịch sự và thân thiện là quan trọng khi bắt đầu một email thương mại.

→ Hỏi thăm

Bắt đầu với một dòng hỏi thăm về tình hình hoặc sức khỏe của người nhận:

 • I hope this email finds you well. (Tôi hy vọng email này sẽ tìm được bạn trong tình trạng tốt.)
 • I trust you are doing well. (Tôi tin bạn vẫn đang tốt.)
 • I hope you are having a great day. (Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời.)

Nếu có thông tin từ cuộc gặp gỡ trước đó hoặc từ sự kiện gần đây:

 • It was a pleasure meeting you at (Rất vui được gặp bạn tại…)
 • I enjoyed our discussion during (Tôi rất thích cuộc thảo luận của chúng ta trong…)

Nếu có tin tức hoặc thông tin mới về người nhận:

 • Congratulations on… (Chúc mừng về…)
 • I heard about… (Tôi đã nghe nói về…)

→ Trình bày lý do viết email

Tóm tắt lý do chính:

 • I am writing to discuss… (Tôi viết bài này để thảo luận…)
 • The purpose of this email is to inquire about… (Mục đích của email này là để hỏi về…)

Tạo liên kết với email trước (nếu có):

 • Following up on our previous conversation/email… (Tiếp nối cuộc trò chuyện/email trước đây của chúng ta…)
 • Referring to our discussion during… (Đề cập đến cuộc thảo luận của chúng ta trong…)

Mở đầu vấn đề cần giải quyết:

 • I hope to address the concerns regarding… (Tôi hy vọng sẽ giải quyết được những lo ngại liên quan đến…)
 • I am contacting you regarding the recent developments in… (Tôi đang liên lạc với bạn về những diễn biến gần đây trong…)

→ Nội dung email

  # Making a request/ asking for information (Yêu cầu/ Hỏi thông tin)

 • Could you please provide details about the current status of the project? (Bạn có thể cung cấp thông tin về tình hình hiện tại của dự án được không?)
 • I would like to inquire about the pricing and availability of the product. (Tôi muốn hỏi về giá cả và sự có sẵn của sản phẩm.)
 • Could you please provide instructions on how to access the online training modules? (Bạn có thể cung cấp hướng dẫn về cách truy cập các module đào tạo trực tuyến được không?)
 • I am interested in learning more about the warranty policies for the equipment. (Tôi quan tâm muốn biết thêm về chính sách bảo hành cho thiết bị.)

  # Offering help/ giving information (Đề nghị giúp đỡ/ cung cấp thông tin)

 • I am available to assist you with any further information needed. (Tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với bất kỳ thông tin nào cần thiết.)
 • I can provide you with a detailed guide outlining the steps for installation. (Tôi có thể cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về các bước cài đặt.)

  # Complaining (Phàn nàn)

 • I am writing to express my dissatisfaction with the delay in delivery. (Tôi viết để bày tỏ sự không hài lòng về việc giao hàng bị trễ.)
 • I would like to bring to your attention the poor quality of service provided. (Tôi muốn bạn chú ý đến chất lượng dịch vụ kém được cung cấp.)
 • I am disappointed with the level of professionalism exhibited by your staff. (Tôi thất vọng về mức độ chuyên nghiệp của nhân viên của bạn.)
 • I regret to inform you about the inconvenience caused by the repeated technical issues. (Tôi lấy làm tiếc phải thông báo về sự bất tiện do các vấn đề kỹ thuật lặp đi lặp lại.)

  # Apologizing (Xin lỗi)

 • We sincerely apologize for any inconvenience caused. (Chúng tôi thành thật xin lỗi về mọi sự phiền toái gây ra.)
 • We apologize for any dissatisfaction experienced. (Chúng tôi xin lỗi về mọi sự không hài lòng bạn đã trải qua.)
 • We deeply regret the mistake made in our recent correspondence. (Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn trong thư của chúng tôi gần đây.)
 • We apologize for any discomfort caused during your recent visit. (Chúng tôi xin lỗi về mọi sự không thoải mái trong lần ghé thăm gần đây của bạn.)

  # Orders (Đặt hàng/hủy hàng/xác nhận đơn đặt hàng)

 • I would like to place an order for 100 units of Product A. (Tôi muốn đặt hàng 100 sản phẩm loại A.)
 • I am writing to confirm receipt of your order #12345. (Tôi viết để xác nhận đã nhận được đơn hàng của bạn số #12345.)
 • We regret to inform you that we need to cancel our order due to unforeseen circumstances. (Chúng tôi thành thật xin lỗi phải thông báo rằng chúng tôi cần hủy đơn hàng do tình huống không lường trước được.)
 • Please confirm the delivery date and address for order #56789. (Vui lòng xác nhận ngày giao hàng và địa chỉ cho đơn hàng số #56789.)

  # Attaching files (Đính kèm tệp)

 • I am attaching the report you requested regarding sales projections. (Tôi đính kèm báo cáo mà bạn yêu cầu về dự đoán doanh số bán hàng.)
 • Attached you will find the updated price list for our products. (Dưới đây là danh sách giá cập nhật cho các sản phẩm của chúng tôi.)
 • Please review the attached document and provide feedback at your earliest convenience. (Vui lòng xem xét tài liệu đính kèm và đưa ra phản hồi khi thuận tiện nhất.)
 • In case the attachment did not come through, I will resend the file. (Nếu tệp đính kèm không được gửi đi, tôi sẽ gửi lại tập tin.)

→ Kết thúc email 

 • In conclusion, we have discussed the important points regarding our upcoming project schedule. (Tóm lại, chúng ta đã thảo luận về những điểm quan trọng liên quan đến lịch trình dự án sắp tới của chúng ta.)
 • Your feedback on these matters would be greatly appreciated. (Phản hồi từ bạn về những vấn đề này sẽ được đánh giá cao.)
 • Thank you once again for your time and consideration. (Cảm ơn bạn một lần nữa về thời gian và sự quan tâm của bạn.)
 • I look forward to our continued collaboration on this project. (Tôi mong đợi sự hợp tác tiếp tục trong dự án này.)

→ Ký tên

  # Trường hợp thân mật

Nếu bạn đã có một mối quan hệ tương đối gần gũi với người nhận, bạn có thể sử dụng những cách ký tên thân mật sau:

 • Best regards / Best wishes,
 • Cheers,
 • Kind regards,
 • Warm regards,
 • Regards,
 • Yours truly,
 • Take care,

  # Trường hợp trang trọng

Nếu mối quan hệ với người nhận là trang trọng hoặc chuyên nghiệp hơn, bạn nên sử dụng những cách ký tên chính thức hơn:

 • Sincerely,
 • Respectfully,
 • Yours faithfully,
 • Yours sincerely,

Hướng dẫn cách viết một email tiếng Anh thương mại chi tiết 

Những lưu ý trong cách viết email tiếng Anh thương mại

→ Về tiêu đề

 • Mô tả chính xác nội dung: Tiêu đề nên phản ánh rõ mục đích chính của email, giúp người nhận hiểu được nội dung quan trọng của tin nhắn.
 • Ngắn gọn và súc tích: Hãy cố gắng giữ tiêu đề ngắn và súc tích, trong khoảng 4-8 từ để thu hút sự chú ý và dễ đọc.
 • Gợi mở và kích thích sự quan tâm: Tiêu đề có thể được thiết kế để gợi mở sự tò mò hoặc kích thích sự chú ý, nhưng vẫn phải trung thực và mô tả rõ ràng về nội dung email.
 • Tính cấp thiết và hấp dẫn: Nếu có thể, thể hiện tính cấp thiết hoặc lợi ích mà người nhận có thể nhận được từ việc đọc email.
 • Hạn chế sử dụng từ trigger (từ kích động): Tránh sử dụng quá nhiều từ trigger (ví dụ: “urgent”, “important”, “attention required”) trừ khi thực sự cần thiết để tránh gây ra sự mệt mỏi hoặc mất hiệu quả.

→ Về nội dung

Để viết email tiếng Anh thương mại một cách hiệu quả, nội dung cần phải rõ ràng, chính xác và chuyên nghiệp. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Súc tích và trực tiếp: Viết câu văn ngắn gọn, tập trung vào ý chính một cách trực tiếp và rõ ràng.
 • Kết cấu logic: Phân chia email thành các đoạn văn nhỏ, mỗi đoạn trung tâm vào một ý chính. Bắt đầu với một đoạn mở đầu, sau đó là nội dung chính và kết thúc bằng một đoạn kết luận hoặc lời kết.
 • Mục tiêu rõ ràng: Xác định mục tiêu của email từ đầu và truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả.
 • Giao tiếp chính xác: Chắc chắn rằng thông điệp của bạn được truyền đạt một cách rõ ràng và không gây hiểu lầm.

→ Về văn phong

Việc chọn lựa văn phong thích hợp trong email tiếng Anh thương mại rất quan trọng để truyền đạt thông điệp một cách chính xác và chuyên nghiệp. Dưới đây là một số lưu ý:

 • Lịch sự và trang trọng: Sử dụng ngôn từ lịch sự và tránh sử dụng ngôn từ không phù hợp với môi trường thương mại.
 • Cân nhắc về tone (thái độ): Chọn tone phù hợp với mục đích của email. Đôi khi việc sử dụng tone trực tiếp và quyết đoán có thể hiệu quả, nhưng trong những trường hợp khác, việc sử dụng tone thân thiện và trợ giúp có thể tạo sự gần gũi hơn.
 • Tránh sử dụng ngôn từ không chính xác hoặc thiếu lịch sự: Đảm bảo sử dụng ngôn từ phù hợp, tránh các từ ngữ không chính xác hoặc có thể gây hiểu lầm.
 • Chú ý đến cấu trúc câu: Sử dụng câu văn ngắn gọn và tránh câu văn quá dài và phức tạp.

→ Dùng các từ viết tắt

Khi viết email tiếng Anh thương mại, việc sử dụng từ viết tắt cần được xem xét cẩn thận. Dưới đây là một số lưu ý:

 • Hạn chế sử dụng từ viết tắt: Trong môi trường thương mại, việc sử dụng quá nhiều từ viết tắt có thể gây nhầm lẫn hoặc làm mất tính chuyên nghiệp của email.
 • Sử dụng từ viết tắt một cách cân nhắc: Chỉ sử dụng từ viết tắt khi chúng được rộng rãi biết đến và không gây hiểu lầm trong ngữ cảnh của email. Trong trường hợp không chắc chắn, nên viết rõ ràng hơn thay vì sử dụng từ viết tắt.

→ Một số lưu ý khác

 • Tôn trọng thời gian của người nhận: Tránh việc gửi email không cần thiết hoặc quá dài. Tập trung vào nội dung quan trọng và gửi vào thời điểm phù hợp.
 • Phản hồi kịp thời: Nếu nhận được phản hồi từ người nhận, hãy phản hồi kịp thời để duy trì sự liên lạc hiệu quả.
 • Ghi rõ thông tin liên hệ: Đảm bảo rằng thông tin liên hệ của bạn được ghi rõ và dễ dàng tiếp cận trong email.
 • Đính kèm tệp đính kèm một cách có ý nghĩa: Nếu có tệp đính kèm, hãy đảm bảo rằng chúng liên quan đến nội dung và đã được mô tả rõ ràng trong email.
 • Định dạng hợp lý: Sử dụng định dạng hợp lý để làm cho email dễ đọc, chẳng hạn như dùng đoạn văn ngắn, có dấu cách giữa các đoạn, sử dụng định dạng văn bản màu sắc chỉ khi cần thiết.
 • Tôn trọng sự riêng tư: Tránh chia sẻ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm một cách không cần thiết trong email.
 • Kiểm tra lại trước khi gửi: Luôn kiểm tra chính tả, ngữ pháp và nội dung trước khi gửi đi để đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp.

Những lưu ý này có thể giúp cải thiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả của email thương mại, đồng thời tạo ra một môi trường giao tiếp kinh doanh chuyên nghiệp và hợp tác.

Những lưu ý trong cách viết email tiếng Anh thương mại

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Một số mẫu email tiếng Anh thương mại

Gửi email theo dõi sau cuộc họp:

Subject: Follow-Up on Strategy Meeting Outcome – Next Steps

Dear [Tên người nhận],

I trust this email finds you well.

I wanted to express my appreciation for the insightful strategy meeting we had yesterday, where we discussed our upcoming marketing campaign for the new product launch. Your inputs and perspectives were invaluable and have helped us shape a clear direction moving forward.

To ensure we maintain our momentum and clarity, I’ve outlined the key action items we agreed upon during our discussion:

Action Item 1: Finalize target audience segmentation based on the market research data by [specific date].

Action Item 2: Draft the initial campaign proposal incorporating the key messaging and channels by [specific date].

Action Item 3: Schedule a follow-up meeting for a creative brainstorming session by [specific date].

Additionally, as discussed, I will be overseeing the budget allocation for this campaign and will provide a comprehensive breakdown by [specific date].

I am excited about the prospects that emerged from our meeting and am committed to ensuring we meet these targets within the stipulated timelines. Should you have any further insights or require additional information, please feel free to reach out.

Thank you once again for your active participation. I am confident that our collaborative efforts will result in a successful campaign launch.

Looking forward to our continued progress.

Warm regards,

[Tên của bạn]

[Chức vụ]

[Thông tin liên hệ của bạn]

Dịch nghĩa:

Subject: Theo dõi Kết quả Cuộc họp Chiến lược – Bước tiếp theo

Kính gửi [Tên người nhận],

Tôi hy vọng bạn đang có một ngày tốt lành.

Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn về cuộc họp chiến lược hôm qua, trong đó chúng ta thảo luận về chiến dịch tiếp thị sắp tới cho việc ra mắt sản phẩm mới. Điều kiện và quan điểm của bạn đã có giá trị lớn và đã giúp chúng ta xác định một hướng đi rõ ràng cho công việc tiếp theo.

Để đảm bảo chúng ta duy trì đà và rõ ràng, tôi đã phác thảo các điểm hành động quan trọng mà chúng ta đã đồng ý trong cuộc thảo luận:

 • Mục hành động 1: Hoàn thiện việc phân khúc đối tượng khách hàng dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường vào [ngày cụ thể].
 • Mục hành động 2: Soạn thảo bản đề xuất chiến dịch ban đầu bao gồm thông điệp và kênh truyền thông chính vào [ngày cụ thể].
 • Mục hành động 3: Lên lịch cuộc họp theo dõi để thảo luận ý tưởng sáng tạo vào [ngày cụ thể].

Ngoài ra, như đã thảo luận, tôi sẽ phụ trách việc phân bổ ngân sách cho chiến dịch này và sẽ cung cấp một bảng tổng quan chi tiết vào [ngày cụ thể].

Tôi rất vui mừng về những triển vọng xuất hiện từ cuộc họp của chúng ta và cam kết đảm bảo chúng ta đạt được những mục tiêu này trong thời hạn quy định. Nếu bạn có thêm thông tin chi tiết hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ.

Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự tham gia tích cực của bạn. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ mang lại một chiến dịch ra mắt thành công.

Mong đợi tiến triển tiếp theo của chúng ta.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Chức vụ]

[Thông tin liên hệ của bạn]

Một số mẫu email tiếng Anh thương mại

Yêu cầu thanh toán cho dịch vụ hoặc sản phẩm đã cung cấp:

Subject: Payment Request for Invoice #2023-001 dated October 15th, 2023

Dear [Tên người nhận],

I trust this message finds you well. I am writing to bring to your attention the pending payment for Invoice #2023-001 dated October 15th, 2023, representing the [Dịch vụ/ sản phẩm] provided by [Tên công ty của bạn].

Please find attached a copy of the referenced invoice for your review and records.

We kindly request your prompt attention to this matter by processing the payment at your earliest convenience. Timely settlement of this invoice would greatly assist us in maintaining the continuity of our services/products.

Should you require any clarification regarding the invoice details or wish to discuss the payment terms, please do not hesitate to reach out to our dedicated accounts department directly at [Email hoặc số điện thoại].

We genuinely appreciate your business and cooperation in resolving this matter expediently. Your timely action on this invoice is highly valued.

Thank you for your attention, and we look forward to the swift resolution of this payment.

Best regards,

[Tên của bạn]

[Tên chức vụ]

[Tên công ty của bạn]

[Thông tin liên hệ của bạn]

Dịch nghĩa:

Chủ đề: Nhắc nhở thanh toán cho Hóa đơn Dịch vụ đã cung cấp

Kính gửi [Tên người nhận],

Tôi hy vọng bạn đang có một ngày tốt lành. Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn về hóa đơn chưa thanh toán có số [Số Hóa đơn] ngày [Ngày Hóa đơn] cho [Dịch vụ/ Sản phẩm] được cung cấp bởi [Tên Công ty của bạn].

Gửi kèm trong email này là bản sao của hóa đơn để bạn tham khảo. Chúng tôi mong bạn có thể thanh toán sớm nhất có thể để đảm bảo sự liên tục trong việc cung cấp dịch vụ/ sản phẩm từ phía chúng tôi.

Nếu bạn cần làm rõ thông tin hóa đơn hoặc muốn thảo luận về các điều khoản thanh toán, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với phòng kế toán của chúng tôi.

Chúng tôi chân thành đánh giá cao sự hợp tác của bạn và hy vọng rằng bạn sẽ xử lý hóa đơn này một cách nhanh chóng.

Xin cảm ơn bạn về sự chú ý và chúng tôi mong đợi sự giải quyết nhanh chóng cho việc thanh toán này.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Tên chức vụ]

[Tên công ty của bạn]

[Thông tin liên hệ của bạn]

NativeX hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết email tiếng Anh thương mại cho đối tác. Để trở thành một người viết email thành công, hãy chắc chắn tận dụng thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hành. Cảm ơn bạn đã đọc!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!