fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

Dành thời gian cho việc yêu thương và chăm sóc cho bản thân, nói thì dễ, làm thì lại vô cùng khó. Đôi khi, ta cần những lời nhắc nhở hàng ngày để thấu hiểu và yêu thương chính mình nhiều hơn. Thay vì để thế giới quyết định cách ta nhìn nhận, hãy tập trung vào việc chăm sóc bản thân, động viên tích cực và yêu thương chính mình để nâng cao sự tự tin. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về bản thân mà NativeX đã sưu tầm được, hi vọng nó sẽ lan toả động lực tích cực đến bạn.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân truyền cảm hứng

Faith is the art of holding onto convictions even when your emotions change – C.S. Lewis
(Đức tin là nghệ thuật giữ vững niềm tin ngay cả khi cảm xúc của bạn thay đổi.)

A person who escapes their fears will eventually realize they’ve taken a shortcut to confront them – Sador, Children of Húrin
(Người trốn tránh nỗi sợ cuối cùng sẽ nhận ra họ đã chọn đoạn đường tắt để đối mặt với nó.)

No one can undermine your self-worth without your permission – Eleanor Roosevelt
(Không ai có thể làm mất lòng tự trọng của bạn nếu bạn không cho phép.)

Defeat is merely a signal to keep moving forward – Helen Keller
(Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiếp tục tiến bước.)

Those who doubt the extraordinary will never discover it- Roald Dahl
(Những người nghi ngờ điều phi thường sẽ không bao giờ khám phá được nó.)

Don’t waste your energy on insignificant matters and avoid unnecessary complications – George Carlin
(Đừng lãng phí năng lượng của bạn vào những vấn đề không đáng kể và tránh những rắc rối không đáng có.)

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân động viên tinh thần

Câu nói tiếng Anh về bản thân động viên tinh thần

Success is not measured by how high you’ve climbed but by the positive impact you’ve made on the world.
(Thành công không được đo bằng cách bạn leo cao bao nhiêu, mà bằng tác động tích cực bạn đã đem lại cho thế giới.)

Chase what ignites your passion, not what merely catches your eye.
(Hãy theo đuổi những gì khơi dậy niềm đam mê của bạn chứ không phải những gì chỉ thu hút sự chú ý của bạn.)

Motivation isn’t permanent, but then again, neither is cleanliness; it’s something you should refresh regularly.
(Động lực không kéo dài vĩnh viễn, nhưng cũng giống việc giữ sạch sẽ; nó cần được làm mới thường xuyên.)

Maintain your hope even in challenging times. Storms make individuals stronger and are always temporary.
(Hãy duy trì niềm hy vọng ngay cả trong những thời điểm thử thách. Bão tố làm cho con người mạnh mẽ hơn và luôn không kéo dài mãi mãi.)

Smile more, worry less. Show more compassion, judge less. Count more blessings, stress less. Love more, hate less.
(Cười nhiều hơn, bớt lo lắng hơn. Thể hiện lòng trắc ẩn nhiều hơn, phán xét ít hơn. Đếm nhiều phước lành, bớt căng thẳng. Yêu nhiều ghét ít.)

Live the life of your dreams: Be courageous in pursuing the life you envision, rather than conforming to others’ expectations and opinions.
(Sống cuộc sống trong mơ của bạn: Hãy can đảm theo đuổi cuộc sống mà bạn tưởng tượng, thay vì tuân theo những kỳ vọng và ý kiến của người khác.)

Life is about embracing challenges, choosing to move forward, and savoring the journey.
(Cuộc sống là chấp nhận thử thách, lựa chọn tiến về phía trước và tận hưởng cuộc hành trình.)

Let personal improvement keep you so occupied that you have no time to criticize others.
(Hãy để việc cải thiện bản thân khiến bạn bận rộn đến nỗi không còn thời gian để chỉ trích người khác.)

The weight of challenges doesn’t break you; it’s how you carry and handle them that matters.
(Sức nặng của những thử thách không làm bạn gục ngã; điều quan trọng là cách bạn đối phó và xử lý chúng.)

Câu nói tiếng Anh về bản thân ý nghĩa động viên

Transformation begins after stepping out of your comfort zone, resulting in growth and change.
(Sự biến đổi bắt đầu sau khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, kết quả của sự phát triển và thay đổi.)

Great things happen to those who maintain belief, perseverance, a thirst for knowledge, and gratitude.
(Những điều tuyệt vời đến với người giữ vững niềm tin, kiên nhẫn, khao khát học hỏi và lòng biết ơn.)

Don’t let your past dictate your future. There are no limitations to what you can achieve except those you impose on yourself.”
(Đừng để quá khứ làm chi phối tương lai của bạn. Không có giới hạn nào dành cho điều bạn có thể đạt được ngoại trừ giới hạn bạn tự áp đặt.)

Actions, not words, reveal your true self. Your deeds define who you are.
(Hành động, chứ không phải lời nói, đó là con người thực sự của bạn. Hành động xác định bạn là ai.)

Believe in your infinite potential; the only limits are those you impose on yourself.
(Hãy tin vào tiềm năng vô hạn của bạn; giới hạn duy nhất là những điều mà bạn tự áp đặt cho chính mình.)

Be courageous, embrace risk, and have faith in yourself. You don’t need to have all the answers to move forward.
(Hãy dũng cảm, đối mặt với rủi ro và tin vào bản thân. Bạn không cần phải trả lời tất cả cho việc tiến về phía trước.)

Fall seven times, stand up eight; resilience is the key to success.
(Ngã bảy lần, đứng lên tám lần; sự kiên nhẫn là chìa khóa của thành công.)

Những câu trích dẫn tiếng Anh hay về bản thân

Câu trích dẫn hay về bản thân

First, set a clear, practical ideal for yourself; a goal, an objective. Second, gather the necessary resources to achieve your goals; wisdom, money, materials, and methods. Third, align all your resources with that goal.
(Thứ nhất, hãy thiết lập một mục tiêu rõ ràng, thiết thực cho bản thân; một mục tiêu, một đối tượng. Thứ hai, hãy tập hợp các tài nguyên cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn; trí tuệ, tiền bạc, vật liệu và phương pháp. Thứ ba, điều chỉnh tất cả các tài nguyên của bạn theo mục tiêu đó.)

I credit my success to this: I never offered or accepted any excuse.
(Tôi cho rằng thành công của mình là nhờ điều này: Tôi chưa bao giờ đưa ra hay chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào.)

Two paths diverged in a forest, and I – I chose the less traveled one, and that choice has made all the difference.
(Hai con đường tách ra trong một khu rừng, và tôi – tôi đã chọn con đường ít người đi lại hơn, và sự lựa chọn đó đã tạo nên sự khác biệt.)

You are destined to become the person you decide to be, and no one else.
(Bạn được định sẵn để trở thành người mà bạn muốn trở thành chứ không phải ai khác.)

Ask for what you desire, seek it, and take action, and the path will open before you.
(Hãy yêu cầu những gì bạn mong muốn, tìm kiếm nó và hành động, và con đường sẽ mở ra trước mắt bạn.)

If you hear an inner voice saying ‘you can’t,’ defy it by taking action, and that voice will be silenced.
(Nếu bạn nghe thấy nội tâm nói rằng ‘bạn không thể’, hãy thách thức nó bằng cách hành động và giọng nói đó sẽ im lặng.)

Life expands or contracts in direct proportion to your level of courage.
(Cuộc sống mở rộng hay thu hẹp tỷ lệ thuận với mức độ can đảm của bạn.)

The most satisfying revenge is achieving remarkable success.
(Sự trả thù đáng giá nhất là đạt được một thành công to lớn.)

Câu trích dẫn tiếng anh về bản thân

Anything you can accomplish, or imagine you can, begin it. Boldness has brilliance, power, and enchantment in it.
(Bất cứ điều gì bạn có thể hoàn thành hoặc tưởng tượng là bạn có thể, hãy bắt đầu nó. Sự táo bạo chứa đựng sự rực rỡ, sức mạnh và sự mê hoặc.)

Strive not for success but for creating value.
(Phấn đấu không phải để thành công mà để tạo ra giá trị.)

Whether you believe you can or you believe you can’t, you’re correct.
(Dù bạn tin mình có thể hay không thể, bạn đều đúng)

You either take control of the day or let the day control you.
(Bạn hoặc điều khiển ngày hôm nay, hoặc để ngày hôm nay điều khiển bạn.)

I’ve learned that people forget what you say and do, but they never forget how you make them feel.
(Tôi đã học được rằng mọi người sẽ quên những gì bạn nói và làm, nhưng họ không bao giờ quên cảm giác mà bạn mang lại cho họ.)

You can never embark on new horizons until you have the courage to leave the familiar shore behind.
(Bạn không bao giờ có thể dấn thân vào những chân trời mới cho đến khi bạn có đủ can đảm để rời bỏ bến bờ quen thuộc phía sau.)

Every child possesses creativity; the challenge is to preserve it as an adult.
(Mọi đứa trẻ đều sở hữu khả năng sáng tạo; thách thức là bảo tồn nó khi trưởng thành.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

  • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
  • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
  • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
  • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trong bài viết này, có thật nhiều những câu nói tiếng Anh hay về bản thân. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ câu nói nào mà bạn cho rằng phù hợp với chính mình, hãy lưu lại để có thể chia sẻ với người thân và bạn bè của mình. Theo dõi NativeX để đọc thêm các bài viết hữu ích liên quan đến tiếng Anh nhé!

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!